“Kultura in umetnost ne smeta biti podvrženi partikularnim interesom vsakokratne oblasti in prav tako ne prepuščeni trgu,” je v svoji predstavitvi pred pristojnim odborom DZ-ja izpostavila bodoča ministrica za kulturo Asta Vrečko. Devet glasov je bilo za, šest proti.

Ministrstvo za kulturo mora po besedah  Vrečko “postati infrastrukturna hrbtenica kulturnega sektorja” in delovati kot zaščitnik in zaveznik ter sogovornik vseh akterjev na področju kulture.

V zadnjih letih se je politika želela odreči odgovornosti za razvoj kulture, a država je tista, ki je prva odgovorna za področje kulture, in politika se mora z njim intenzivno ukvarjati. Seveda pa je treba jasno določiti mejo, kje se vloga politike začne ter predvsem kje se konča in se začne strokovna presoja. Vzpostaviti moramo jasne ločnice in se jih držati.

Predstavitev

Svojo predstavitev pred matičnim odborom je Asta Vrečko začela z ugotovitvijo, da je kulturno področje v Sloveniji zaznamovano z odsotnostjo strateške politike. Že prej marginalizirano področje pa je v zadnjih dveh letih doživelo še dva huda pretresa – epidemijo in odnos prejšnje vlade do sektorja.

“Kulturnike in ustvarjalce prikazujejo kot tiste, ki v svojem profesionalnem delu zgolj uživajo, kot da gre za konjičke, popoldansko dejavnost, ki si ne zasluži enakovredne družbene obravnave in delavskih pravic ter pogojev dela. Zato prihodnja kulturna politika ministrstva ne bo tista, ki bi še bolj marginalizirala področje, ampak bo tista, ki bo kulturo potisnila nazaj v središče družbe. Povrniti je treba nekdanji ugled in veljavo tako kulturnim delavcem kot tudi samemu sektorju kulture.”

Prioritete

Prioritete njenega mandata bodo izgradnja sodobne in vključujoče kulturne politike, ureditev področja medijev, samozaposlenih, razvoj vzdržnega sistema javnih razpisov. Okrepitev sistemskega vlaganja v kulturo in varovanja kulturne dediščine ter sistematična promocija kulture in umetnosti. Tudi na mednarodni ravni.

“Kultura, umetnost in kulturna dediščina so tisto, kar bomo kot družba pustili za nami – zato mora kultura ponovno določiti svojo družbeno vlogo, saj gre za lakmusov papir družbe kot celote. Prav v odnosu do kulture se kažejo naprednost, solidarnost in odprtost, tako politike kot družbe nasploh.”

Programske usmeritve stranke Levica, ki ji pripada Asta Vrečko, bodo usmerjene v dostojno plačilo. Urejene delovne in bivanjske pogoje ter socialno in zdravstveno varnost posameznika. Prav ta načela bodo vodila tudi delo na ministrstvu za kulturo.

Status samozaposlenih


Pomembna naloga mandata bodo evalvacija posledic epidemije, sprejetje programa sanacije in ukrepov za revitalizacijo področja kulture in umetnosti.

“Ob tem je pomembno celostno preoblikovati status samozaposlenih, pri čemer je treba nasloviti vprašanji socialnega in zdravstvenega varstva ter formirati razpisne mehanizme.”

Nujna se ji zdi tudi revizija političnih odločitev kulturnega ministrstva odhajajoče vlade. “Že samo število sodnih postopkov proti ministrstvo in sporov, ki so odmevali v javnosti, odraža neprimeren odnos do nevladne sfere in drugih deležnikov v kulturi.”

Kulturna dediščina

Kandidatka za ministrico opozarja tudi na nujnost reform na področju kulturne dediščine, da številni v “njej vidijo prej oviro kot dodano vrednost”. Zavzema se za bolj inovativne prakse, ki predpostavljajo širšo vključenost skupnosti in njenih interesov v proces ohranjanja in upravljanja.

Na avdiovizualnem področju je Asta Vrečko izpostavila filmsko industrijo, ki “potrebuje stabilne, a neodvisne produkcijske pogoje”. Po njenih besedah je treba ovrednotiti tako vrednost slovenskega filma kot tudi AV-kulture v celotni verigi njenega delovanja.

Decentralizacija kulture

V naslednjem mandatu bo ministrstvo razvijalo tudi področje kulturno-umetnostne vzgoje in spodbujalo več kulturniško-umetniških vsebin v medijih. Kot ministrica se bo Asta Vrečko zavzemala za decentralizacijo kulture in spodbujala kulturno izmenjavo z zamejci. Želi si vzpostaviti trajen vključujoč dialog med ministrstvom in lokalnimi skupnostmi ter javnimi zavodi, nevladnimi in ljubiteljskimi organizacijami in samozaposlenimi. Eden od večjih projektov, kot je spomnila, bo povezan z Evropsko prestolnico kulture v Novi Gorici.

Problematika političnih nastavitev in Metelkove 6

Po besedah ministrske kandidatke je nujno zajeziti izjemno slabo prakso političnega kadrovanja na področju kulture. Do zdaj se je to  “še vedno izkazalo za škodljivo za kulturne institucije”. Te ljudi so prizadeli tudi varčevalni projekti po gospodarski krizi, prepoved zaposlovanja in sedanja draginja. Že pri pripravi letošnjega rebalansa proračuna bo treba upoštevati naraščanje stroškov. Pomembna prioriteta bo umiritev konfliktov med nevladnimi organizacijami in ministrstvom ter urediti situacijo s prostori nevladnikov na Metelkovi 6. “Popolnoma neprimerno je, da se okrog nevladnih organizacij spleta poniževalen in sovražen diskurz.”

Pomembna prioriteta je za bodočo ministrico tudi SNG Drama Ljubljana, ki deluje v “milo rečeno neprimernih razmerah”. “Stanje, v kakršnem je, ne more biti ponos nikomur v koaliciji ali opoziciji, nikomur, ki je zadnjih 30 let deloval v politiki.” Zavezuje se k ugotavljanju, kje se je projekt obnove zataknil in ga pospešiti.

Kriza na področju medijev


“Sovražen odnos pretekle koalicije do demokracije pa se nikjer ne kaže tako očitno kot v odnosu do medijev in novinarstva.”

Vrečko je opozorila je na 18-mestni zdrs Slovenije na indeksu svobode medijev. Spomnila je na nezakonito ustavitev financiranja STA-ja, na politično podrejanje javne radiotelevizije in spletnih družbenih omrežij. Na poskuse zakonodajnih sprememb, ki bi olajšale vmešavanje v avtonomijo javnih medijev. Za prvo prioriteto na področju medijev Asta Vrečko navaja preprečitev nepopravljive škode. V nadaljevanju pa prenovitev medijske zakonodaje – tako nov zakon o RTV kot nov zakon o medijih.

Asta Vrečko je ministrica iz kvote Levice.

Vir: MMC RTV Slovenija

Foto: MG+MSUM