Danes je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo prvič potekalo delovno srečanje Gospodarske koordinacije. Slednje je nova redna oblika sodelovanja med Ministrstvom in gospodarskimi združenji ter zbornicami.

Koordinacija je namenjena pripravi in usklajevanju ukrepov na področju gospodarstva. Slednja bo delala na podlagi skupnih 6-mesečnih načrtov aktivnosti. Sogovorniki so način sodelovanja in operativnega dela pozdravili. Med ključnimi izzivi, na katerih bodo najprej pripravili ukrepe, so visoke cene in dobava energentov ter problematika pomanjkanja kadrov.

»Želim si dobrega in operativnega sodelovanja z vsemi vami, saj nobene odločitve ne bomo sprejeli brez vas. To je mogoče le, če bomo imeli dobro medsebojno povezavo in osredotočenost na ključne izzive ter iskanje rešitev, « je dejal minister Han.

Minister je izpostavil dve področji, kjer je potrebno čimprej pripraviti ustrezne ukrepe. To sta odziv na energetsko krizo in pomanjkanje kadrov, vključno z zaposlovanjem tujcev. Strokovne službe ministrstva so že začele z oblikovanjem tako imenovanega reševalnega kovčka, ki bo vseboval nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu v primeru bistvenega poslabšanja gospodarskih razmer, je pojasnil minister.

Gospodarska koordinacija

Gospodarska koordinacija je operativna skupina predstavnikov gospodarstva. V sodelovanju z ministrstvom bo koordinacija iskala in usklajevala ključne rešitve in oblikovala ukrepe za podporo in pomoč gospodarstvu glede na razmere na trgu. Delovala bo tudi na nivoju strokovnih skupin za reševanje posameznih izzivov, v katere bodo vključeni strokovnjaki vseh omenjenih organizacij.

Koordinacija se bo sestajala na mesečni ravni. Strokovne skupine pa po potrebi s ciljem pravočasne priprave učinkovitih in z gospodarstvom usklajenih ukrepov tudi bolj pogosto. Danes je bilo dogovorjeno, da z delom takoj začneta strokovni skupini za pripravo ukrepov za reševanje kadrovske problematike in energetske krize.

Foto: MGRT RS