Ministrstvo očita vodstvu RTV-ja nenamensko prodajo delnic podjetja Eutelsat.

Ministrstvo očita vodstvu RTV-ja nenamensko prodajo delnic podjetja Eutelsat.

Ministrstvo za kulturo je v sporočilu za javnost spomnilo, da je nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) na seji 27. julija lani za izplačilo odpravnin zaradi redne odpovedi pogodb iz poslovnih razlogov, odobril prodajo delnic Eutelsat v vrednosti 1,8 milijona evrov. Prodaje v letu 2022 ni bilo, saj delnica ni dosegla cene 9,95 evra, ki jo je kot najnižjo prodajno ceno določil nadzorni svet.

Na seji 29. marca letos so nadzorniki sprejeli sklep, da za financiranje razvojnih projektov namensko za odpravnine ob odpovedi iz poslovnih razlogov, kot je to predvideno v finančnem načrtu za leto 2023, soglašajo z začetkom postopka prodaje 617.000 delnic Eutelsat Communications.

“Obe navedeni odločitvi sta v nasprotju z določili meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova, ki natančno urejajo pogoje in postopke odobritve porabe sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb, kamor spadajo tudi omenjene delnice Eutelsat Communications,” ocenjuje Ministrstvo za kulturo.

Sredstva iz prodaje finančnih naložb “enkraten in količinsko omejen finančni vir javnega zavoda”, zaradi česar velja temeljno načelo, da se jih namenja le projektom, ki javnemu zavodu zagotavljajo razvoj ali imajo trajno vrednost, skladno z njegovim poslanstvom, menijo na ministrstvu.

Ministrstvo: Denar ne sme biti porabljen za odpravnine

Merila določajo, da je sredstva od prodaje finančnih naložb dopustno nameniti za tehnično-tehnološki razvoj (denimo za nakup tehnološke opreme, za informacijsko podporo in podobno), za razvoj lastnih programskih vsebin na področjih slovenske kulturne, zgodovinske ter naravne dediščine, ekologije, rekreacije, gospodarstva, vzgoje, izobraževanja, znanosti, informiranja in razvedrila, spodbujanje ustvarjanja na področju slovenske kulture, znanosti in posebnih dosežkov ter za dokumentiranje in predstavljanje slovenskih krajev, narave, ljudi in njihovih navad.

“Ker je bila v finančnem načrtu predvidena prodaja delnic po ceni 9,95 evra za delnico, povprečna tržna cena v letošnjem letu pa je 6,2 evra za delnico, bodo ob prodaji 512.000 delnic realizirani tudi nižji prihodki v višini 1,9 milijona evrov,” so opozorili na ministrstvu.

Ministrstvo meni, da je povsem jasno, da ‘odpravnin ob odpovedi iz poslovnih razlogov’ nikakor ni mogoče šteti med zgoraj navedena razvojna področja oziroma da odpovedi iz poslovnih razlogov ni mogoče šteti med projekte, ki javnemu zavodu zagotavljajo razvoj ali imajo zanj trajno vrednost, skladno z njegovim poslanstvom”.

“Za nenamensko prodajo delnic in nižjo realizacijo prihodkov, kot so bili načrtovani v finančnem načrtu, odgovornost nosita v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough in nadzorni svet RTV Slovenija,” so sklenili na ministrstvu.

Vir Foto: STA