Ministrstvo razveljavilo odločbo o odvzemu govedi s kmetije Možgan

ByA.K.

28. decembra, 2023 ,
Foto: Družina MožganKrave Foto_Družina Možgan

Ministrstvo razveljavilo odločbo o odvzemu govedi s kmetije Možgan

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je razveljavilo odločitev o odvzemu 24 glav govedi s kmetije Rudija Možgana v Leskovcu pri Krškem. Primer, ki je pritegnil pozornost javnosti, je dosegel preobrat, ko je ministrstvo ugodilo pritožbi gospoda Možgana.

V izjavi za javnost je ministrstvo izpostavilo, da je postopek odvzema živali, ki ga je vodila uradna veterinarska inšpekcija, vseboval hude kršitve zakona o upravnem postopku. Pomanjkljivosti so bile ugotovljene v pripravi zapisnika, vodenju postopka in samem odvzemu živali. Ključna nepravilnost se nanaša na pomanjkanje informacij o stanju živali v zapisniku, zaradi česar je bila odločba o odvzemu goveda označena kot nezakonita.

Ministrstvo je odločbo odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje Inšpekciji RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Novem mestu. Inšpekcija bo morala v ponovljenem postopku podrobneje ugotoviti stanje odvzetih živali. Postopek bo prevzel nov uradni veterinar, saj je bila prvotna uradna veterinarja že izločena iz postopka po izredni preverbi.

Franci Matoz, zagovornik Rudija Možgana, je v oddaji 24ur zvečer izrazil zadovoljstvo z odločitvijo ministrstva, ki je v celoti pritrdilo pritožbi. Gospod Matoz pričakuje, da bo inšpekcija pod vodstvom novega inšpektorja hitro izdala odločbo o vrnitvi goveda, pri čemer predvideva, da se to lahko zgodi že sredi januarja. Kljub priznanju, da kmet Možgan ni imel urejenih vseh zadev na svoji kmetiji, Matoz meni, da bi bilo bolj primerno, da bi inšpekcija po ogledu izdala ureditveno odločbo in naložila kmetu odpravo pomanjkljivosti.

Ta dogodek odpira vprašanja o postopkih uradnih organov in poudarja pomembnost pravilnega upravnega delovanja v kmetijskem sektorju.

vir; Foto: Družina Možgan; Portal24