Ministrstvo za digitalno preobrazbo napoveduje razdelitev novih prenosnih računalnikov šolam

ByMiha Kovač

28. februarja, 2024 ,
Foto: Pixabay

Ministrstvo za digitalno preobrazbo napoveduje razdelitev novih prenosnih računalnikov šolam

V okviru podpore učnemu procesu dijakov in učencev je Ministrstvo za digitalno preobrazbo napovedalo razdelitev 2.961 novih prenosnih računalnikov šolam in zavodom, ki so pod okriljem Republike Slovenije. Ta poteza je del širšega prizadevanja za izboljšanje digitalne opremljenosti izobraževalnih ustanov po vsej državi.

Razdelitev prenosnih računalnikov temelji na kriterijih, ki jih je določilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Ministrstvo je pripravilo seznam upravičenih šol in zavodov ter določilo število prenosnikov, do katerih je vsaka ustanova upravičena. V ta namen je Ministrstvo za digitalno preobrazbo 21. februarja 2024 z dopisom obvestilo ravnateljice in ravnatelje ter jih pozvalo k izkazovanju interesa za prejemanje prenosnikov do 1. marca 2024.

Novi prenosni računalniki so opremljeni z odprtokodnim operacijskim sistemom Linux Pop OS, v skladu z nacionalno digitalno strategijo “Digitalna Slovenija 2030”. Ta strategija je bila sprejeta s strani Vlade Republike Slovenije 23. marca 2023. Prenosniki so na voljo tudi brez prednaloženega operacijskega sistema, odvisno od preferenc posamezne ustanove.

Do sedaj se je za prenosnike izkazalo zanimanje 111 od 146 upravičenih šol in zavodov. Ministrstvo trenutno pripravlja dogovore z ustanovami na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Po zaključenem roku za izkaz interesa bo sledila razdelitev prenosnikov.

Nadaljnjih 10.000 prenosnikov bo distribuiranih po objavi javnega poziva s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Ta poziv bo sledil po sprejetju novele Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki ga je Vlada RS potrdila 31. januarja 2024, prva obravnava pa je potekala v Državnem zboru 16. februarja 2024.

Portal24; Foto: Pixabay