Ministrstvo za kulturo predlaga nov zakon o Slovenski tiskovni agenciji

Asta Vrečko [Foto: Boštjan Podlogar/STA]

Ministrstvo za kulturo predlaga nov zakon o Slovenski tiskovni agenciji

Ministrstvo za kulturo je v javno razpravo poslalo nov predlog zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA). Ministrstvo želi z novim zakonom sistemsko urediti javno službo informiranja za potrebe medijev in javnosti kot gospodarsko javno službo. Novi zakon naj bi nadomestil obstoječi zakon iz leta 2011. Prav tako bi na novo določal javno službo STA, ki bo razdeljena na storitve za druge medije in naročnike ter storitve, ki so prosto dostopne javnosti.

Financiranje STA bo potekalo iz državnega proračuna v obliki nadomestila za opravljanje gospodarske javne službe, ki se bo izplačevalo na podlagi letne pogodbe, in iz naročnin. STA bo upravičena do letnega nadomestila le, če prihodki od naročnin ne bodo zadostovali za pokritje stroškov izvajanja javne službe. Nova metodologija za izračun višine nadomestila bo zagotavljala, da ta ne preseže zneska, potrebnega za kritje stroškov in prihodkov, povezanih z izpolnjevanjem obveznosti javne službe.

Novosti

STA bo lahko pridobivala prihodke tudi iz tržnih dejavnosti, ki ne sodijo v okvir gospodarske javne službe, pri čemer ne bo smela uporabljati sredstev, namenjenih javni službi za te dejavnosti.

Zakon določa tudi pristojnosti državnih organov, pri čemer je Republika Slovenija edini ustanovitelj STA. V imenu Republike Slovenije bo pravice in obveznosti ustanovitelja izvajala vlada, pogodbo za financiranje javne službe pa bo STA po novem sklepal z ministrstvom za kulturo, namesto z vladnim uradom za komuniciranje.

STA je večkrat opozorila, da je obstoječi zakon zastarel in ponekod nedorečen. “Na neustreznost dosedanje zakonske ureditve je pokazala tudi zaustavitev financiranja STA, ki se je zgodila v času prejšnje vlade,” sporoča ministrstvo za kulturo. V času tretje vlade Janeza Janše je bila STA več kot 300 dni brez nadomestila za opravljanje javne službe. Ljubljansko tožilstvo je pred kratkim vložilo obtožni predlog proti tedanjemu direktorju vladnega urada za komuniciranje Urošu Urbaniji zaradi suma zlorabe uradnega položaja.

Ministrstvo poudarja, da se z novim zakonom utrjujeta uredniška in vodstvena avtonomija STA. V predlogu je dodana določba, da ustanovitelj ne sme posegati v uredniško politiko STA, kar je skladno z Evropskim aktom o svobodi medijev.

Rok za pripombe na predlog je do 22. julija. STA, ki je prvo vest objavila leta 1991, danes zaposluje okoli 90 ljudi in je lani ustvarila 4,78 milijona evrov prihodkov od prodaje, od tega je nadomestilo za javno službo znašalo 2,29 milijona evrov.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Boštjan Podlogar/STA