Ministrstvo za solidarno prihodnost zagotovilo financiranje za varstveno-delovne centre

Na sestanku med predstavniki Skupnosti varstveno-delovnih centrov (VDC) Slovenije in ministrstvom za solidarno prihodnost je bilo zagotovljeno, da so sredstva za nemoteno delovanje centrov zagotovljena. Direktorji VDC so se odločili, da ne bodo sprejeli finančnih načrtov, ki bi zahtevali drastično znižanje stroškov materiala in storitev za 83 odstotkov. Varuh človekovih pravic je to znižanje financiranja označil za neustavno.

Predsednica Skupnosti VDC Slovenije, Jasmina Breznik, je izrazila zadovoljstvo s sestankom in pojasnila, da so na sestanku izrazili potrebo po sredstvih na ravni iz leta 2023, ob upoštevanju investicij centrov, dodatnih sredstev po novih pogodbah o javnih naročilih in rasti življenjskih stroškov. Skupnost ocenjuje, da bi letno potrebovali od 15 do 16 milijonov evrov.

Državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost, Luka Omladič, je zagotovil, da krčenja financiranja ne bo, saj že poteka ustrezna prerazporeditev sredstev znotraj proračunskih okvirjev, ki bo omogočila nemoteno delo in izvajanje zakonsko določenih obveznosti.

Na sestanku so se dogovorili tudi o viziji in nadaljnjih ciljih VDC ter o rednem medsebojnem sodelovanju. Predstavniki skupnosti in ministrstva bodo ostali v stiku vsak mesec in se ponovno sestali že februarja. Ministrstvo se bo v petek sestalo tudi z direktoricami in direktorji VDC in jim zagotovilo financiranje izvajanja socialno-varstvenih storitev v zavodih.

vir; Foto: Pexels (Fotografija je simbolna); Portal24