Ministrstvo za zdravje pripravilo strategijo za skrajševanje čakalnih dob. V ta namen so pripravili akcijski načrt s predlogi aktivnosti za izboljšanje izmenjave podatkov v sistemu eNaročanje, ki bo osnova za vodenje čakalnih seznamov in skrajševanje čakalnih dob.

V skladu z akcijskim načrtom bo naslednjem tednu imenovana koordinacijska skupin. Vodila jo bo v.d. generalnega direktorja novoustanovljenega Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu dr. Alenka Kolar. Informatizacija in digitalizacija v zdravstvu bosta ena od prioritetnih nalog omenjenega direktorata, pod katerega se seli tudi projekt informatizacije slovenskega zdravstva eZdravje.

V sistemu zdravstvenega varstva bo za učinkovito izvedbo ukrepov na področju čakalnih dob in čakalnih vrst treba zagotoviti kakovost oziroma točnost podatkov.  Slednje pomeni izmenjavo podatkov, ki jih beležijo izvajalci zdravstvenih storitev v lokalnih informacijskih sistemih v centralnem informacijskem sistemu eNaročanje.

V procesu skrajševanja čakalnih dob bodo pomembno vlogo odigrali člani svetov javnih zdravstvenih zavodov.  Slednji bodo po mnenju ministrstva za zdravje pripomogli k aktivnemu spremljanju aktivnosti skrajševanja čakalnih dob.  

Osnutka interventnega zakona pa minister predstavnikom zdravstvene nege še ni predstavil. Minister za zdravje se je sešel s predstavniki zdravstvene nege, ki zahteva predvsem sprejetje kadrovskih normativov. Sešel se bo še s predstavniki primarne ravni, ki od ministra med drugim pričakujejo administrativne razbremenitve… več tukaj.

Foto: MZ RS

By A.K.

Komentar: