Ministrstvo zavrnilo vlogo za gradnjo vetrnih elektrarn na Pohorju

ByMiha Kovač

2. aprila, 2024 ,
Foto: Freepik

Ministrstvo zavrnilo vlogo za gradnjo vetrnih elektrarn na Pohorju

Ministrstvo za naravne vire in prostor je konec marca odločilo o zavrnitvi vloge za gradnjo 35 vetrnih elektrarn na območju Pohorja, medtem ko je investitor, podjetje Energija na veter, sam umaknil vlogo za dodatnih 21 vetrnih elektrarn na Rogli. Kljub zavrnitvi ima investitor še vedno pravico do pritožbe in možnost ponovne vložitve umaknjene vloge.

Civilna iniciativa proti vetrnim elektrarnam na Pohorju je odločitev pozdravila, a ob tem opozarja, da boj še ni končan, saj ima investitor možnost nadaljnjega pravnega boja. Član iniciative Drago Mahorko je za Radio Slovenija poudaril, da se je investitor v preteklosti že večkrat odločil za ponovno vlaganje vlog.

Lokalno prebivalstvo je bilo od samega začetka močno proti načrtom investitorja, saj bi po njihovih mnenjih gradnja 56 vetrnih elektrarn močno prizadela okolje in prekomerno posegla v naravno krajino Pohorja. Kot odgovor na te skrbi, civilna iniciativa razmišlja o možnosti vložitve pobude za ustavno presojo zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, ki je bil sprejet lani.

V postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja je ministrstvo za naravne vire in prostor od mnenjedajalcev lani prejelo devet negativnih mnenj. Med tistimi, ki so izrazili negativno mnenje ali zahtevali dopolnitev dokumentacije, so bili ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, direkcija za vode, zavod za varstvo narave in kulturne dediščine, občini Slovenska Bistrica in Ruše ter druge institucije.

Kot je pojasnjeno, je integralni postopek vključeval tudi presojo vplivov na okolje, saj predvidena postavitev vetrnih elektrarn presega moč 30 megavatov. Ministrstvo je v skladu z zakonodajo dolžno voditi postopek in na podlagi ugotovitev izdati odločbo, v tem primeru pa je odločitev negativna.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Freepik