Državnemu zboru je v skupina volivk in volivcev (podpisani Zavod raziskovalni inštitut 8. marec) v obravnavo predložila Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države.

Predlog zakona je posegel tudi v Zakon o orožju. Kot razlog za pridobitev športnega orožja iz kategorije A je črtal članstvo v strelskih organizacijah, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe, saj namen teh nevladnih organizacij ni športno udejstvovanje.

V postopku sprejema zakona je na pobudo Ministrstva za notranje zadeve koalicija vložila amandma, s katerim je dodatno spremenila zakon o orožju. S spremembami se je iz orožja kategorije A, ki ga lahko pridobijo športni strelci, izvzelo orožje iz 8.a točke kategorije A (polavtomatsko dolgocevno strelno orožje s centralnim vžigom naboja). To orožje predstavlja najnevarnejše orožje.

EU direktiva

Ta sprememba sledi Direktivi (EU) 2021/555 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (orožna direktiva), ki orožje kategorije A uvršča med prepovedano orožje z nekaterimi izjemami. Direktiva izjemoma dovoljuje športnim strelcem nabavo in posedovanje polavtomatskega orožja iz 6.a in 7. točke kategorije A. Ne dovoljuje pa orožja iz 8.a točke kategorije A. Na podlagi direktive je tako športnim strelcem dovoljena nabava in posedovanje polavtomatskega orožja, ki je bilo predelano iz avtomatskega in polavtomatskega orožja s centralnim vžigom naboja z večjim nabojnikom.

Orožna direktiva civilistom torej ne dopušča, da bi kupovali polavtomatsko orožje za svoje potrebe. Sprememba 17.a člena zakona o orožju v prejšnjem mandatu vlade je bila v nasprotju s tem. Zaradi amandmaja SDS v tem delu orožna direktiva ni bila ustrezno prenesena v nacionalno zakonodajo.

Vir: MNZ RS

By A.K.

Komentar: