Mojca Pašek Šetinc: Gospa predsednica DZ, prosim ne …

Foto: STAPašek Šetinc Klakočar Zupančič Foto_STA

Urška Klakočar Zupančič, sicer pravnica in predsednica Državnega zbora, tudi nekdanja sodnica, je bila že večkrat opozorjena na sistematične kršitve predpisov znotraj hrama demokracije. To je še posebej zanimivo v luči njenih komentarjev, da nihče ne pozna bolje poslovnika DZ kot prav ona.

Tokrat je strankarska kolegica, poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek, na predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič naslovila dopis, v katerem jo poziva, naj vendar umakne spremenjen zakon o RTV iz zakonodajnega postopka, saj o zakonu z isto vsebino prednostno odloča Ustavno sodišče.

Po tistem, ko je Ustavno sodišče RS zadržalo izvajanje novega zakona o RTV, so v koaliciji namreč še enkrat vložili isti zakon v skrajšani zakonodajni postopek.

Da v tem primeru velja prepoved ponovnega vlaganja zakonov, je spoznal Odbor za kulturo, zato so obravnavo zakona umaknili z dnevnega reda.

To pa očitno ni ustavilo Klakočar Zupančičeve. Zato ji je Mojca Šetinc Pašek morala poslati dopis, naj “predloga zakona do nadaljnjega ne uvrščate v terminski program dela Državnega zbora.”

Med drugim je zapisano: “Naj vas torej še enkrat opozorim, da je Ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje dela 23. ter 24. in 25. člena sprejete novele zakona o RTV Slovenija in bo prednostno odločalo o njegovi ustavnosti.”

Poslanka Gibanja Svoboda je še dodala, da predlog zakona ureja enako vsebino kot je predmet presoje zakona pred Ustavnim sodiščem, zato naj se predloga zakona ne uvršča na dnevni red delovnih teles in plenarnih sej.

Miha Kovač