MOL lahko v območju Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib poseka še 389 dreves

ByA.K.

7. marca, 2023 ,

MOL lahko na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib poseka 389 dreves

Na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bodo nadaljevali s sečnjo oslabljenih in bolnih dreves. Sečnjo so zaradi razmočenosti terena sredi januarja prekinili.

Zavod za gozdove Slovenije je na podlagi strokovnih meril in gozdnogospodarskega načrta ocenil, da je sečnja potrebna in nujna zaradi varnosti obiskovalcev ter nadaljnjega kakovostnega, sonaravnega razvoja gozda, ki bo trajno zagotavljal socialne in ekološke funkcije tudi za prihodnje generacije, so pojasnili na Mestni občini Ljubljana (MOL).

Decembra so izdali odločbo za sečnjo 389 dreves. Številka predstavlja 773 kubičnih metrov lesa na zemljiščih v občinski lasti. Izvajalec del, podjetje Tisa, je sečnjo na območju zaradi razmočenosti terena in skladno s pozivom zavoda za gozdove 18. januarja prekinil. Na MOL so dodali, da so nato izvedli dodatne terenske oglede. Na kogledih so se predstavniki občine, zavoda in izvajalca posvetovali o potrebnih nadaljnjih korakih.

Doslej posekali 80 odstotkov vsega, predvidenega za posek

Doslej so posekali in odpeljali za 607 kubičnih metrov lesa, kar je približno 80 odstotkov vsega, predvidenega za posek. Ostalo je še približno 70 stoječih dreves, večinoma gre za nevarna drevesa ob poteh in za smrekovo monokulturo pod vodohranom.

Določili so tudi nujni okvir izvedbe za ustrezen zaključek del in zagotavljanje varnosti obiskovalcev. Izmed preostalega, za posek označenega drevja bodo ohranili okvirno 20 dreves. Odstranili bodo vsa označena, nevitalna drevesa ob poteh. Tri izbrana drevesa bodo znižali za ohranitev v obliki habitatnih debel.

Na odmaknjenih delih bodo pustili nekaj delno vkopanih hrastovih podrtic kot ukrep za hrošča rogača ter stoječa habitatna debla (dve lipi, divji kostanj) z dupli. Prav tako bodo na območju vodohrana ohranili največjo bukev. Preostalo označeno drevje in sušice v bližini ograje bodo zaradi zavarovanja oskrbe s pitno vodo odstranili.

Na MOL-u so pojasnili, da je območje med vodohranom in Podrožniško potjo prepredeno z neformalnimi potmi, kjer so tla zbita. Zaradi tega bodo tam izvedli kompenzacijski ukrep in vso to površino za ohranjanje vlage v tleh pokrili z lesnimi sekanci, pripravljenimi na kraju samem.

Do jeseni bo potekala tudi predpriprava na morebitno sadnjo. Prav tako bodo jeseni ocenili potencial ponovnega zametka drevoreda na nekaterih parcelah.

Sečnja v krajinskem parku je v javnosti naletela na ostro nasprotovanje dela civilne družbe, kjer so izpostavili, da je posek nepremišljen in preobsežen. Očitke so tako na MOL-u kot v zavodu za gozdove zavrnili.

vir Foto: Mladi za podnebno pravičnost/Facebook/Sanja Fidler