Nadzorniki so razrešili Ivana Simiča, ki je Karmen Dietner na mestu predsednika nadzornega sveta SDH zamenjal januarja letos. Na to mesto so spet imenovali prejšnjo predsednico.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je za predsednico imenoval Karmen Dietner. O zamenjavi na čelu nadzornega sveta so člani odločali na pobudo dosedanjega predsednika Ivana Simiča, ki ostaja član nadzornega sveta. V nadaljevanju seje so med drugim obravnavali informacijo predsednika komisije za tveganja o poteku redne seje komisije za tveganja in potrdili besedilo za sklic redne skupščine SDH-ja z gradivom, so zapisali v sporočilu za javnost.

Nadzorniki so podali soglasje k spremembam in dopolnitvam kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Seznanili so se tudi s spremembami in dopolnitvami priporočil in pričakovanj SDH-ja.

Prav tako so se nadzorniki na redni seji seznanili s poročilom o pregledu sistema upravljanja skladnosti poslovanja in korporativne integritete. Seznanili so se tudi z zadnjimi dejavnostmi glede pripojitve Družbe za upravljanje terjatev bank k SDH. Ob upoštevanju zunanjega pravnega mnenja je SDH pripravil celovite rešitve vseh pravnih dilem prenosa in jih posredoval resornemu ministrstvu, so sklenili sporočilo.

Vir: MMC RTV Slovenija

Foto: Bojan Puhek

By A.K.

Komentar: