Na letališču Jožeta Pučnika pristal prvi slovenski Air Tractor

Air tractor [Foto: MORS X]

Na letališču Jožeta Pučnika pristal prvi slovenski Air Tractor

Minister za obrambo Marjan Šarec je s podjetjem Air Tractor Europe SL Rafael sredi aprila podpisal pogodbo za nakup štirih letal za gašenje požarov. Vrednost nakupa skupaj z DDV-jem je nekaj več kot 23 milijonov evrov. Vsako od letal lahko prevaža več kot 3000 litrov vode.

V sporočilu za javnost je Ministrstvo za obrambo pojasnilo še, da imajo letala razpon kril 18 metrov, dolga so 10,9 metra, visoka pa 4,9 metra. Njihov rezervoar za vodo ima prostornino 3028 litrov, za vzlet pa na kopnem potrebujejo 600 metrov dolgo stezo (oz. 1005 metrov v primeru ovir v višini 15 metrov), na vodnih površinah pa ta znaša 670 metrov (oz. 1707 m v primeru ovir v višini 15 metrov).

Enota za gašenje požarov bo posebna enota znotraj uprave za zaščito in reševanje. Letala bodo registrirana kot civilna. Slovenija bo omenjena letala dala v skupno floto Evropske unije za namene pomoči drugim državam pri gašenju požarov.

Letala najprej pilotirali vojaški oz. zainteresirani piloti, ki so zaposleni v državni upravi. Uprava bo, ko bo zmogljivost za gašenje iz zraka popolnoma vzpostavljena, sistematizirala tudi delovna mesta tehnikov in inženirjev vzdrževanja. Ministrstvo namerava tehnično vzdrževanje do takrat zagotavljati s pomočjo zunanjih izvajalcev.

Letala bodo vodo lahko zajemala tudi na zaščitenih območjih

Glede ugibanj, ali bodo letala za gašenje požarov sploh lahko zajemala vodo na vodnih površinah, je Ministrstvo za naravne vire in prostor pojasnilo, da zakonodaja to dopušča, tudi na območjih z naravovarstvenim statusom. Lani je tako vodo v Bohinjskem jezeru že zajemal hrvaški Canadair.

Po navedbah ministrstva zakon o ohranjanju narave v 10. členu že vsebuje izjemo za primere zajemanja vode za namen gašenja iz zraka. V primeru tovrstnih nujnih ukrepov se določbe zakona o dolžnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ne uporabljajo.

Izjema začne veljati od trenutka nastanka naravne ali druge nesreče do dneva, ko pristojni organ odloči, da so zagotovljeni pogoji za prenehanje intervencije.

Zajem vode izbere vodja letala na predlog vodje intervencije

Uprava za zaščito in reševanje je pojasnila, da ko zrakoplov zajema vodo za gašenje iz odprtih stoječih ali tekočih voda, mesto za zajem na predlog vodje intervencije izbere vodja zrakoplova. Vodja intervencije mora pri tem določiti reševalca, ki je pristojen za vodenje zrakoplova z vizualnimi znaki in reševalca, ki je pristojen za organizacijo in fizično zavarovanje mesta odvzema vode.

V polmeru 50 metrov od mesta zajema vode ne sme biti nepooblaščenih oseb, niti ovir, če navodila ne določajo zahtevnejših pogojev. Pristojni organi se bodi ob morebitni potrebi po spreminjanju predpisov ob razvoju zmogljivosti za gašenje iz zraka usklajevali in oblikovali ustrezne predloge.

Na upravi za zaščito in reševanje so pojasnili, da bodo potencialne lokacije za zajem vode določili v okviru navodil in postopkovnikov za gašenje iz zraka. Lokacija pa bo primerna za tip letala. Glavnina polnjenja letal z vodo pa se bo izvajala na mestih za oskrbo na letališčih.

vir Foto: MORS Twitter