Na zastopnike pacientovih pravic se je lani obrnilo 10.532 pacientov. Ministrstvo za zdravje je znova pripravilo državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic. Poročilo vsebuje povzetek poročil vseh zastopnikov pacientovih pravic o njihovem delu v letu 2021 in povzetek dela Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Poleg števila izvedenih neformalnih posredovanj pri izvajalcih, ki znaša 1470. Število prvih obravnav kršitev pacientovih pravic je bilo 221. V poročilu so predstavljeni tudi podatki o zadovoljstvu pacientov s kakovostjo opravljenih zdravstvenih obravnav. Prav tako so v poročilu navedene najpogosteje kršene pravice pacientov. Med slednjimi sta bili največkrat kršeni pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe ter pravica do spoštovanja pacientovega časa. Sledita pravica do dostopa do zdravstvene obravnave in zagotavljanja preventivnih storitev, pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti ter pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni obravnavi. Najredkeje sta bili kršeni pravica do drugega mnenja in pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja.

Prav tako so v poročilu izpostavljena področja z največ pomanjkljivostmi. Med prvim izstopajo družinska medicina, čakalne dobe, dolgotrajna oskrba obolelih starejših in zobozdravstvo. Poročilo navaja tudi pozitivna opažanja, kot so aktivnosti za razbremenitev zdravnikov na primarni ravni, izboljšanje postopkov sprejema v domovih za starejše, dobro delovanje patronažne službe in korektno sodelovanje z instituti za pritožbe pri izvajalcih.

Ministrstvo za zdravje navaja, da si bo na podlagi vseh pridobljenih podatkov aktivno prizadevalo za uveljavljanje potrebnih sistemskih ukrepov, ki so bili prepoznani glede na pritožbe pacientov.

Med ukrepi, ki jih pripravlja ministrstvo je tudi krajšanje čakalnih vrst. Interventni zakon je težak 500 milijonov… več tukaj

By A.K.

Komentar: