Sklep o premiku sedeža zavoda iz Maribora v Ljubljano so svetniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) preklicali. Sklep o premiku sedeža so svetniki, na predlog predsednika sveta Luke Kajtna, sprejeli v petek.

Tjaša Žohar Čretnik, direktorica NLZOH-ja, je sklep sveta o premestitvi sedeža v Ljubljano označila za nepremišljen in škodljiv. S predstavnico zaposlenih v svetu zavoda sta na premierja, Ministra za zdravje in župana Maribora naslovili kritična pisma glede te odločitve.

Dvotirno upravljanje zavoda

Svetniki so tokrat glasovali in sprejeli predlog predstavnikov vlade o spremembah sklepa o ustanovitvi NLZOH-ja. Omenjeni predlog uvaja dvotirno upravljanje zavoda z generalnim in strokovnim direktorjem. Spremembe mora potrditi še vlada.

Laboratorij v Celju

Kljub prizadevanju predstavnice zaposlenih v svetu Mojce Fašmon Durjava, na dnevni red seje ni bila uvrščena točka obravnave nakupa nepremičnine v Celju. Pobudniki so bili zaposleni NLZOH-ja iz Celja in predstavnice uporabnikov v svetu zavoda Brede Kutin.

Točka je bila na dnevni red tretje redne seje že uvrščena. Štirje predstavniki vlade so jo brez obrazložitve zavrnili. Fašmon Durjava je to odločitev že takrat ocenila za škodljivo. Danes je znova poudarila, da zadeva zahteva takojšnjo obravnavo. Točke, vezane na zamenjave prostorov v Celju, bodo po besedah predsednika sveta zavoda Kajtne, obravnavane na eni od naslednjih rednih sej sveta.

NLZOH navaja, da se mora Laboratorij v Celju zaradi izteka najemne pogodbe trenutnih prostorov nujno seliti do najpozneje 30. aprila 2023. Zato so si prizadevali za nakup nepremičnine na Gregorčičevi ulici v Celju.  Slednjo je zaradi solastninske pravice odkupil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Trenutna ponudba za nakup nepremičnine na tem naslovu velja le do 10. julija, navaja NLZOH. Nepravočasna obravnava nakupa bi lahko pomenila višanje cene odkupa. V najslabšem primeru celo nezmožnost odkupa, delovanje laboratorija bi bilo zaradi tega ogroženo. Ogrožena bi bila tudi nemotena skrb za javno zdravje ljudi v regiji, še dodaja NLZOH.

Foto: NLZOH

By A.K.

Komentar: