Po poročanju portala 24ur.com je za enega od članov nadzornega sveta STA komisija za etiko Odvetniške zbornice Slovenije ugotovila, da je kršil Kodeks odvetniške poklicne etike. Dokument, ki je bil označen s stopnjo zaupnosti “poslovna skrivnost”, je razkril javnosti. S tem dejanjem je škodoval ugledu odvetništva. Sporni član nadzornega sveta STA naj bi bil po poročanju 24ur.com pravnik Radovan Cerjak.

Prijava

Portal 24ur.com navaja, da je komisija za etiko Odvetniške zbornice Slovenije ravnanje Radovana Cerjaka, odvetnika in člana nadzornega sveta STA, obravnavala na podlagi prijave, ki jo je 20. julija lani podala STA oz. njen tedanji direktor Bojan Veselinovič.

V njej je Veselinovič zapisal, da je Cerjak (kot ostali člani nadzornega sveta) na seji 8. marca 2021 prejel pogodbo, sklenjeno med STA in časopisom Dnevnik. Pogodba je bila označena kot poslovna skrivnost. Pospravil jo je v svojo aktovko in zapustil sejo, še preden bi nadzorni svet odločil o pobudi za pridobitev pogodbe in o načinu seznanitve oziroma vpogleda vanjo, navaja 24ur.com.  Predsednik nadzornega sveta STA Mladen Terčelj je po besedah Veselinoviča ocenil, da je dejanje nedopustno in v nasprotju s pravili korporativnega upravljanja ter predpisi, ki urejajo delovanje nadzornega sveta STA. 

Cerjak

Cerjak je o vsebini pogodbe med STA in časopisom Dnevnik govoril tudi v javnosti, in sicer v oddaji na Nova24 TV 11. marca lani. Objavljen je bil tudi pisni povzetek oddaje. 

Cerjak je s tem, ko je elektronska sporočila naslavljal samo na direktorja, ne pa tudi na ostale nadzornike, kršil načela korporativnega upravljanja, pa tudi poslovnik nadzornega sveta STA. Skladno z omenjenim poslovnikom je za komunikacijo nadzornega sveta STA pristojen samo njegov predsednik. To je po navedbah na portalu 24ur.com v prijavi navedel Veselinovič. Prijavi je priložil kopijo korespondence, na katero se sklicuje. 

Cerjak se je branil, da je bil na položaj člana nadzornega sveta STA izvoljen kot fizična oseba in ne kot odvetnik. Veselinovičeve navedbe je označil za neresnice in polresnice, na katere ni želel odgovarjati. 

Veselinovičeva prijava v celoti odraža stanje dogodkov na 7. redni seji nadzornega sveta STA in po njej, se strinja tudi Terčelj. Dodal je, da je Cerjak z objavo dokumenta, ki mu je bil posredovan s posebnim opozorilom, da ima dokument stopnjo zaupnosti “poslovna skrivnost”, kršil 4. alinejo 2. točke 5. člena Zakona o poslovni skrivnosti. 

Ugotovitve komisije

Komisija za etiko je, kot navaja portal 24ur.com sklenila, da je Cerjak kršil pravila in načela Kodeksa odvetniške poklicne etike, ki v 8. členu določa, naj odvetnik pri svojem delu skrbi, da ohrani osebno čast in čast odvetniškega poklica.

 “Tudi v življenju in delu, ko ne opravlja odvetniške dejavnosti, naj se varuje, da ne bi škodoval ugledu odvetništva. Odvetnik naj vselej upošteva pravila o lepem vedenju. Odlikuje naj se v humanosti in spoštovanju človekovega dostojanstva. Prizadeva naj si za višjo kulturo v odnosih med ljudmi in za uveljavljanje vzgojnih vplivov. Po tem pravilu naj ravna tudi tedaj, ko preneha opravljati odvetniški poklic.”

V 15. členu Kodeks določa, da naj se odvetnikova pravniška in splošna kultura pokaže v vsem njegovem poklicnem delu, v njegovih nastopih, vlogah in govorih ter v stikih s strankami in kolegi, sodnimi in drugimi organi, še navaja portal 24ur.com.

Foto: Matic Stojs