Nakazana prva predplačila za obnovo hiš po poplavah in plazovih

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je danes izvedla izjemen korak v smeri pomoči prizadetim lastnikom stanovanj in hiš, ki so utrpeli škodo zaradi poplav in plazov, ki so se zgodili 4. avgusta 2023. V okviru obsežnega programa pomoči je FURS izvedel prva izplačila v višini 4,5 milijona evrov za obnovo nepremičnin.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je že prej izvedlo pomembne ukrepe s skupnim nakazilom v višini 218,5 milijona evrov za nujno sanacijo vseh občin, ki so vložile zahtevke.

Najpomembnejša novost v tem programu pomoči pa je, da prvič doslej tudi posamezni lastniki stanovanj in hiš prejemajo predplačila za obnovo. Izplačila bodo potekala v štirih tranšah do konca decembra in bodo skupno znašala približno 30 milijonov evrov. V prvi tranši, ki je bila izvedena danes, je bilo zajetih 1350 stanovanjskih objektov, kar predstavlja 1932 upravičencev, saj lahko več lastnikov deli en objekt. Skupno nakazilo iz prve tranše znaša 4.571.557,60 evrov.

Predplačila za obnovo

Ta izjemna pomoč fizičnim osebam sledi odločitvi vlade, da se lastnikom poškodovanih stanovanj in hiš omogoči predplačila za obnovo v višini 20 odstotkov ocenjene škode, kot jo je mogoče najti v spletni aplikaciji AJDA. To je del širše finančne pomoči, ki jo je vlada namenila prebivalcem, s poudarkom na humanitarni pomoči in solidarnostni pomoči, ki sta bili že prej nakazani prizadetim prebivalcem in organizacijam, kot sta Rdeči križ in Karitas.

V prihodnjih dneh bo FURS nadaljeval s pošiljanjem obvestil upravičencem, ki so bili identificirani na podlagi podatkov v spletni aplikaciji AJDA. Skupno ocenjujejo, da je približno 5800 stanovanjskih objektov upravičenih do predplačil, kar pomeni, da bo do konca leta izplačanih 84,4 milijona evrov neposredne finančne pomoči posameznikom.

Postopek izplačila predplačila je prilagojen solastnikom in lastnikom skupnih nepremičnin, da se vsakemu izplača sorazmerni del škode glede na solastniški delež ali število skupnih lastnikov. Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A) določa, da so do predplačila upravičeni lastniki stanovanjskih objektov, katerih ocenjena škoda presega 6000 evrov in njihovi objekti niso predvideni za nadomestitvene gradnje.

vir; Foto: Občina Brežice; Portal24