Napačno navajanje izobrazbe morebitne ministrice neželena napaka?

ByA.K.

7. januarja, 2024
Mateja Čalušić Foto: zajem zaslona

Napačno navajanje izobrazbe morebitne ministrice neželena napaka?

Pred parlamentarnimi volitvami leta 2022 je na spletni strani Državnega zbora (DZ) prišlo do napake pri navedbi izobrazbe poslanke Svobode in kandidatke za kmetijsko ministrico, Mateje Čalušić. Kljub temu, da je bil ta dogodek opažen šele nedavno, je dvignil veliko prahu in vprašanj glede natančnosti informacij, ki jih politični kandidati posredujejo javnosti.

Po pisanju nekaterih spletnih portalov je bila Mateja Čalušić na kandidatni listi, ki jo je pred volitvami leta 2022 objavila Državna volilna komisija (DVK), predstavljena kot univerzitetna diplomirana inženirka agronomije. To pa ni bilo v skladu z dejanskim stanjem, saj ima poslanka le visokošolsko diplomo. Ob tem so priložili izpis s kandidatne liste, kjer je bilo pod njenim imenom navedeno “univerzitetna diplomirana inženirka agronomije.”

Tudi na spletni strani DZ se je po navedbah nekaterih virov še v minulih dneh pojavljala napačna informacija o njeni izobrazbi. Kljub temu, da naj bi imela univerzitetno diplomo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, je iz njene javno objavljene diplome razvidno, da ima le diplomo visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje.

Neželena napaka

V poslanski skupini Svobode so za Slovensko tiskovno agencijo (STA) pojasnili, da je pri vnosu ali posredovanju podatkov o poslanki in njeni izobrazbi prišlo do neželene napake, vendar niso podali natančnih informacij o tem, kdaj in kako se je napaka zgodila. Vendar so zagotovili, da so napako že odpravili, in zdaj na spletni strani DZ navedeno le, da ima poslanka Mateja Čalušić diplomo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, brez uporabe besede “univerzitetno.”

Na Državni volilni komisiji (DVK) so za STA pojasnili, da kandidati svoje osebne podatke in izobrazbo pred objavo posredujejo sami ali pa jih stranka posreduje v njihovem imenu. Ta postopek je v skladu z 51. členom zakona o volitvah v državni zbor. Člen določa, da se lista kandidatov vloži pri volilni komisiji volilne enote in mora vsebovati obsežen seznam osebnih podatkov kandidatov, vključno z imenom, priimkom, rojstnimi podatki, EMŠO, stopnjo izobrazbe, nazivom izobrazbe, strokovnim ali znanstvenim naslovom, delovnim mestom in stalnim prebivališčem. Poleg tega morajo biti listi kandidatov priložena pisna soglasja kandidatov, da sprejemajo kandidaturo.

Ta proces pomeni, da DVK ne preverja točnosti navedenih podatkov o izobrazbi kandidatov in da so odgovorni za točnost teh informacij sami kandidati in stranke, ki jih predlagajo. To je privedlo do vprašanj o možnosti nenamernih ali celo namernih napak pri navedbi izobrazbe in drugih osebnih podatkov kandidatov v volilnih kampanjah.

vir; Foto: Zajem zaslona; Portal24