Naraščajoči val antisemitizma ogroža evropsko judovsko skupnost

Izrael [Foto: Pixabay]

Naraščajoči val antisemitizma ogroža evropsko judovsko skupnost

Evropska judovska skupnost se sooča z naraščajočim valom antisemitizma, kar je posledica konflikta na Bližnjem vzhodu, opozoril varuh človekovih pravic Evropske unije.

“Učinek prelivanja konflikta na Bližnjem vzhodu spodkopava težko pričakovani napredek pri reševanju sovraštva proti Judom,” je dejal direktor Agencije za temeljne pravice (FRA) Sirpa Rautio. Poudaril je, da je to ogrozilo uspeh prve strategije EU za boj proti antisemitizmu, sprejete leta 2021.

“Judje so bolj prestrašeni kot kdaj koli prej,” je opozorila Rautio ob objavi poročila o antisemitizmu v Evropi. Še pred oktobrskim napadom Hamasa, ki je sprožil vojno v Gazi, je študija pokazala, da je 96 odstotkov evropskih Judov v prejšnjem letu doživelo antisemitizem.

Poročilo, ki temelji na informacijah, zbranih od 12 judovskih organizacij leta 2024, je pokazalo dramatičen porast antisemitskih napadov. V Franciji je 74 odstotkov Judov izjavilo, da je konflikt vplival na njihov občutek varnosti, kar je najvišja stopnja med anketiranimi državami.

Po vsej Evropi je kar 76 odstotkov vprašanih poročalo, da vsaj občasno skrivajo svojo judovsko identiteto, 34 odstotkov pa se izogiba judovskih dogodkov ali krajev zaradi občutka nevarnosti, piše v sporočilu za javnost, priloženem poročilu.

Negativni stereotipi

Večji del poročila, ki ga je pripravila agencija s sedežem na Dunaju, temelji na spletni anketi, izvedeni od januarja do junija 2023, preden je izbruhnila vojna v Gazi. Osemdeset odstotkov vprašanih Judov je dejalo, da menijo, da se je antisemitizem v zadnjih letih poslabšal.

Najpogostejši negativni stereotipi, s katerimi so se srečevali, so vključevali obtožbe, da imajo Judje prekomerno moč in nadzor nad financami, mediji, politiko ali gospodarstvom. Mnogi so poročali tudi o zanikanju pravice Izraela do obstoja kot države.

Štirje odstotki vprašanih leta 2023 so poročali, da so v 12 mesecih pred raziskavo doživeli antisemitske fizične napade, kar je dvakrat več kot leta 2018. Približno 60 odstotkov vprašanih je izrazilo nezadovoljstvo s prizadevanji svojih nacionalnih vlad za boj proti antisemitizmu.

Raziskava je zajela 13 držav EU, v katerih živi 96 odstotkov judovskega prebivalstva bloka: Avstrijo, Belgijo, Češko, Dansko, Francijo, Nemčijo, Madžarsko, Italijo, Nizozemsko, Poljsko, Romunijo, Španijo in Švedsko. To je bila že tretja raziskava te vrste, po tistih iz let 2013 in 2018.

[Vir: Euroactiv]; Portal24; Foto: Pixabay