Site icon Portal24

Naročilo za razširjen odkup pšenice je objavljeno

Zavod za blagovne rezerve objavil naročilo za razširjen odkup pšenice

Včeraj je Zavod za blagovne rezerve objavil razpis za razširjen odkup 40.000 ton pšenice letine 2022 za človeško prehrano. Naročilo, ki je objavljeno na portalu javnih naročil, se nanaša na nakup do 14.000 ton pšenice in do 26.000 ton pšenice z obveznostjo skladiščenja na območju Slovenije.

Skupna vrednost naročila brez DDV je ocenjena na 12,4 milijona evrov. V razpisu so določeni kakovostni parametri, s katerimi želi zavod zagotoviti ustrezno kakovost pšenice. Prispele ponudbe bodo odpirali 16. avgusta. Navaja STA.

Zavod bo oddal naročilo in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ob izpolnjevanju pogojev predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Če kvota ne bo izpolnjena, bo zavod izbral naslednje najugodnejše ponudbe tako, da bodo skupaj zagotavljale čim večjo možno količino, vendar ne več od razpisane.

Država pšenico na razpisu kupuje po najnižji ceni

Kmetje, ki so državi dali predlog, da odkupi vse presežke slovenske pšenice, pravijo, da se je njihova ideja popolnoma spridila. Država je povečan nakup za blagovne rezerve preko javnega razpisa, glavni kriterij pa je najnižja cena… več tukaj.

Foto: Getty images

Exit mobile version