Zaradi pomanjkanja kadra so se v nekaterih domovih za starejše, čeprav imajo proste postelje odločili ustaviti sprejemanje novih stanovalcev. Vodstva domov opozarjajo, da je težava v nezadostnih normativih. Pozivajo k sistemski ureditvi.

Dom za starejše občane Senecura Hoče – Slivnica so odprli konec lanskega leta. V njem je 150 postelj, zasedenih je le 100.

Poslovna direktorica Senecure za Slovenijo Sanda Gavranovič, je povedala: “Če bi imeli dovolj kadra v zdravstveni negi in oskrbi, bi bil dom lahko že poln. Trenutno smo tudi zaradi pomanjkanja kadra in koriščenja letnih dopustov ustavili sprejeme.”

V tistih DSO-jih kjer sprejema novih stanovalcev še ne omejujejo, po navajanju RT Slovenija zaznavajo veliko preobremenjenost zaposlenih.

Direktor Doma Danice Vugrinec Marko Slavič pravi, da »če bi rekel, kdo je zdaj bolj obremenjen, kje so večje težave, bi naredil škodo oziroma bi bil neodgovoren do ene ali druge skupine.” Z ene nerešene težave, ki ostaja nerešena že dve desetletji, sta zdaj prišli dve.

 “Ni problem samo v normativu, ampak tudi v tem, da ljudi enostavno ni. Zdaj bo treba najti tudi metode, kako zagotoviti, da bodo ljudje sploh motivirani skrbeti za nas, ko bomo starejši.”

Marko Slavič

Nujna je sistemska ureditev področja. Gavranovič pojasni: “Več ljudi. Pa višja plača za tiste, ki so.

Delo v domu za starejše, v katerem skrb za stanovalce zagotavljajo neprekinjeno, pomeni tudi manj ugoden delovnik.

Niti toliko več ne sprašujejo glede plače, ker približno vedo, kakšna je plača, ampak so vprašanja, koliko nočnih bom imel, koliko vikendov bom imel,” je po navajanju RTV SLovenija pojasnila Sanda Gavranovič.

V domovih za starejše se bojijo, kako bodo zmogli delati ob morebitnem povečanju števila okužb s covidom-19 v prihodnjih mesecih.

Foto: Alamy

By A.K.

Komentar: