Neurja v gospodarstvu povzročila 318 milijonov evrov škode

ByAna Koren

16. septembra, 2023 , ,
Po poplavah [Foto: MKGP RS]

Neurja v gospodarstvu povzročila 318 milijonov evrov škode

Predhodna ocena škode v gospodarstvu zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem, ki so avgusta prizadela Slovenijo, znaša 318 milijonov evrov, so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje. V skladu s predhodnim programom odprave posledic škode bodo upravičenci prejeli predplačilo sredstev v višini največ 10 odstotkov ocenjene škode, kar znaša 31,78 milijona evrov. Ta sredstva so namenjena za pokrivanje škode na strojih in opremi, zalogah in škode zaradi izpada prihodka pri gospodarskih družbah, samostojnih podjetnikih, posameznikih, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodih in zadrugah, ki so utrpeli škodo in zaradi posledic naravne nesreče ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje.

Sredstva bodo zagotovljena iz državne proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije, so pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Vlada je odobrila tudi 47 milijonov evrov Direkciji RS za vode za izvedbo interventnih ukrepov na vodni infrastrukturi, potrebni zaradi odprave posledic avgustovskih poplav. Poleg izvajalcev gospodarskih javnih služb urejanja voda bo direkcija zagotovila tudi dodatne izvajalce.

Na dopisni seji je vlada odločila, da bo 138 prizadetim občinam povrnjenih skoraj 95 milijonov evrov upravičenih intervencijskih stroškov, silam zaščite, reševanja in pomoči pa bo povrnila sredstva v višini do 11,4 milijona evrov.

vir Foto: MKGP RS

Portal24