NIJZ poziva k boljši podpori za ljudi z odvisnostjo

Prepovedane droge [Foto: Pexels]

NIJZ poziva k boljši podpori za ljudi z odvisnostjo

Število smrtnih žrtev zaradi uporabe drog v Evropi postopno narašča, kar velja tudi za Slovenijo, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Številne smrti so neposredno povezane z vbrizgavanjem drog in kombiniranjem različnih substanc, kar povečuje tveganje za hude zdravstvene posledice. Poleg tega so številne smrti le posredno povezane z drogami, saj vključujejo nezgode, nasilje, samomore, kronične bolezni organov in nalezljive bolezni, kot so HIV in hepatitis.

Stopnja umrljivosti zaradi predoziranj v EU je bila leta 2021 ocenjena na 18,3 smrti na milijon prebivalcev, medtem ko je v ZDA ta stopnja 461,8 smrti na milijon. V Sloveniji je stopnja umrljivosti znašala 44 smrti na milijon prebivalcev, kar je visoko v primerjavi z evropskim povprečjem.

Opioidi so prisotni pri skoraj treh četrtinah smrtnih predoziranj v Sloveniji in širše v Evropi. Heroin ostaja najpogosteje zlorabljen opioid, vendar se vedno bolj pojavljajo sintetični opioidi, kot je fentanil, ki so bistveno močnejši in pogosto primešani drugim drogam brez vednosti uporabnika.

Dejavniki so kompleksni

Dejavniki, povezani z uporabo drog in predoziranjem, so kompleksni. Žrtve predoziranj so večinoma moški, starejši in tisti, ki se spopadajo z različnimi telesnimi in duševnimi težavami. Pomembni so tudi načini uporabe drog, nagnjenost h kombiniranju več drog in dolgotrajna uporaba. Življenjska situacija uporabnika, kot so izkušnje z zaporom ali iskanje pomoči zaradi težav z drogami, prav tako igra pomembno vlogo. Ključno pa je tudi družbeno okolje, vključno z vplivom svojcev in prijateljev ter odnos družbe do uporabnikov drog.

NIJZ poudarja, da je nujno zmanjšati stigmo povezano z odvisnostjo in omogočiti ljudem pomoč. V Sloveniji imamo dobro razvito mrežo centrov za zdravljenje odvisnosti, ki nudijo pomoč vsem, tudi v zaporih. Ključno vlogo igrajo tudi nevladne organizacije s programi, ki pomagajo ljudem s težavami zaradi uporabe drog na različne načine.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Pexels