Na Ministrstvu za notranje zadeve so včeraj organizirali prvi sestanek Posvetovalnega telesa za migracije z naslovom Varna, solidarna in vključujoča družba, ki so se ga udeležili predstavniki državnih organov, nevladnih in mednarodnih organizacij ter civilne družbe, ki delujejo na področju migracij.

Sestanek je vodila ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar. V uvodu je predstavila namen posvetovalnega telesa – to je priprava celovite migracijske strategije, v kateri bodo ključna vodila solidarnost, vključevanje, spoštovanje človekovih pravic.

“Migracijske politike so se v zadnjem obdobju večinoma oblikovale kot odziv na krize se te reducirajo le na varnostne politike, tako imamo namesto stabilnih in konsistentnih politik v večini držav krizni menedžment.”

Tatjana Bobnar

V Sloveniji želijo to paradigmo spremeniti s tem posvetovalnim telesom.

“Imamo dovolj znanja, z ustrezno koordinacijo vseh nas v tem prostoru, zlasti pa s spoštljivo in iskreno komunikacijo med nami bomo spremenili dozdajšnji način dela, migracijsko politiko pa oblikovali celovito in usmerili k človeku, da ohranimo njegovo dostojanstvo.”

Tatjana Bobnar

Ministrstvo za notranje zadeve, ki bo delovalo kot koordinator omenjene skupine, bo sledilo viziji, v kateri se zavzemajo za varne, urejene in zakonite migracije.

“Skupaj bomo pripravili nov pristop na področju migracij in azila, lotili se bomo tudi sprememb zakonodaje, ki bo v največji meri upoštevala tudi priporočila nadzornih institucij, zlasti Varuha človekovih pravic.”

Tatjana Bobnar

Ministrica je pojasnila, da okvir delovanja določajo koalicijska pogodba, v kateri se je vlada zavezala k umiku ograje na meji s Hrvaško, področna zakonodaja, pravo EU in človekovih pravic ter vključevanje zainteresiranih javnosti.

Posvetovalno telo

Posvetovalno telo bo temeljilo na treh stebrih: na dialogu s civilno družbo, nadgradnji strategije za celovito upravljanje migracij in prenovi področne zakonodaje. V posameznih podskupinah, ki jih bodo vodili dr. Simona Zavratnik, državni sekretar dr. Branko Lobnikar in dr. Polona Mozetič iz kabineta notranje ministrice, vanje bodo vključeni tudi udeleženci sestanka, se bodo zavzemali za varnejše migracijske poti, učinkovitejše azilne postopke in postopke za pridobivanje dovoljenj za prebivanje, olajšanje pogojev za mednarodno zaščito in sistematično vključevanje v družbo.

Pomemben del bo tudi transparentno komuniciranje z različnimi javnostmi, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in prebivalstvom ter raziskovanje.

Razprava

Predstavitvi je sledila odprta in konstruktivna razprava, v kateri so vsi udeleženci podprli pobudo, nakazano smer in zlasti vključenost v razprave o oblikovanju celovite migracijske politike. Izpostavili pereče in akutne težave, kot je delo z ranljivimi osebami, žrtvami trgovine z ljudmi in mladoletniki brez spremstva.

Poudarili so pomen vključevanja tujcev na trg dela in čim prejšnjo spremembo zakonodaje. Opozorili so na sporazum o vračanju med Slovenijo in Hrvaško. Ministrica je pri slednjem pojasnila, da bo to tema prihodnjih razprav. Udeležence je seznanila z novimi usmeritvami policiji. V postopkih na meji morajo evidentirati, da je bila oseba seznanjena s pravicami, ki izhajajo iz Zakona o mednarodni zaščiti in evropske zakonodaje.

Migracije

Slovenska policija je letos obravnavala že 4333 nezakonitih prehodov meje. To je 76 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Do 30. junija 2022 so bile podane 3703 prošnje za mednarodno zaščito. Porast je tukaj kar 190 odstoten glede na enako obdobje lani. Na sprejem prošnje na današnji da čaka še okoli 450 oseb. Dodaten pritisk na naš azilni in sprejemni sistem pa predstavljajo tudi razseljene osebe iz Ukrajine… več tukaj.

Foto: MNZ RS

By A.K.

Komentar: