Nove podražitve februarja, bodo prizadele tudi mlade družine?

ByAna Koren

21. januarja, 2023 , ,

Februarja prihajajo nove podražitve, bodo prizadele mlade družine?

Višanje stroškov dela in ostale podražitve, napovedujejo možnost zviševanja cen vrtcev. Nekatere občine, tudi mestne, so predloge podražitev že uvrstile na dnevne rede sej občinskih svetov, v drugih o tem še ne govorijo. Iz združenja mestnih občin so vlado pozvali k pokrivanju višjih stroškov dela v vrtcih, sicer napovedujejo podražitve.

Župani so na ponedeljkovi urgentni seji skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) izpostavili, da mestne občine niso bile vključene v pogajanja, ki so privedla do dogovora o zvišanju plač vzgojiteljicam v vrtcih, kot ustanoviteljice vrtcev pa nosijo finančne posledice tega dogovora. Vlado so pozvali, da pokrije nastale stroške, drugače bodo v dvig cen prisiljeni že v februarju.

Na ZMOS do petka odgovora vlade niso prejeli. Zahteve občin je v torek komentirala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Poudarila je, da so pred nekaj meseci sprejeli najvišjo povprečnino doslej, določeno pri 700 evrih.

“Tako visoka povprečnina je bila dogovorjena tudi zaradi dvigov stroškov dela, ki izhajajo iz občinskih proračuno,” je dejala ministrica. Zato po njenih besedah v tem trenutku menijo, da je takšno pričakovanje občin neutemeljeno.

V Mestni občini Ljubljana so pojasnili, da v sprejetem proračunu občine nimajo sredstev za pokritje dodatnih stroškov plač, “ki samo v letošnjem letu predstavljajo dodaten 8 – do 11-milijonski strošek”.

“Če do pokritja teh stroškov s strani države ne bo prišlo, bomo morali dvigniti cene vrtcev, s čimer bodo starši prevzeli kritje velikega dela teh dodatnih stroškov,” so zapisali pri ljubljanski občini. Cen programov predšolske vzgoje tukaj niso spreminjali od septembra 2019.

Glavnina cene vrtca so stroški dela

“Dejstvo je, da mestne občine nimamo sredstev za pokritje višjih stroškov dela v vrtcih. Dejstvo je tudi, da strošek dela predstavlja glavnino cene programov vrtcev,” so poudarili tudi na Mestni občini Maribor. Navedli so, da obseg dodatnih stroškov v posameznih mestnih občinah dosega tudi večmilijonske zneske.

Elementi za oblikovanje cen programov vrtcev so stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. Če se ti spremenijo, je potrebno uskladiti tudi cene programov vrtcev, so spomnili na mariborski občini.

“Mestne občine pozivamo vlado, da iz državnih sredstev pokrije stroške vseh povišanj plač, ki so oziroma bodo nastali po 1. januarju 2023. Če država ne bo pokrila tega finančnega bremena, bomo mestne občine primorane v dvig cene vrtcev, s čimer se bo velik del stroškov prevalil na starše. Slednje bi pomenilo dodaten inflacijski pritisk, hkrati pa bi dvig cene vrtcev veliko družinam izničil učinek nedavnega zvišanja minimalne plače,” so vsebino poziva ZMOS izpostavili na Mestni občini Maribor.

Vrtec dražji za 15 odstotkov?

Na Mestni občini Ptuj in v Vrtcu Ptuj, so glede morebitnih podražitev še redkobesedni. A ne skrivajo, da bodo cene programov morali spremeniti. O tem so sprva nameravali razpravljati že na ponedeljkovi seji mestnega sveta, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Kot so povedali, bodo nove cene programov predšolske vzgoje obravnavali predvidoma na februarski seji, veljati pa naj bi začele z marcem.

Županja Nuška Gajšek je bila nekoliko bolj konkretna, dejala je, da bodo cene vrtcev predvidoma višje za okoli 15 odstotkov. Ob tem je pojasnila, da so nazadnje cene sicer spreminjali leta 2019. Poudarila je, da do sprememb ne bo prišlo le zaradi zvišanja plač pomočnicam in drugim zaposlenim, ampak tudi zaradi dviga stroškov materiala in storitev ter višjih cen energentov.

Seje prihajajo, kocka še ni padla

Tudi občinski svet Mestne občine Novo mesto bo predlog podražitev vrtcev predvidoma obravnaval na prihodnji seji. Kdaj in za koliko se bodo vrtci podražili, pa še niso uradno določili, so navedli na novomeški občini. V Mestni občini Krško razmere spremljajo in se bodo o morebitnem zvišanju cen odločili marca ali še kasneje. Za zdaj cen otroških vrtcev ne bodo spreminjali, so pojasnili.

Zaradi dviga plač, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil zvišanje cene vrtčevskih programov načrtujejo v Mestni občini Kranj, kjer so cene vrtca nespremenjene od 1. oktobra 2020. Podrobnosti glede povišanja cen na občini še niso mogli razkriti, saj, kot so pojasnili, preračuni še potekajo. Spremembo cen naj bi sicer obravnavali že na prihodnji seji mestnega sveta 1. februarja.

Tudi Mestno občino Nova Gorica so vrtci že obvestili, da bodo v januarju posredovali nov izračun cen programov. “O morebitni spremembi cen bo odločal mestni svet Mestne občine Nova Gorica,” so navedli na občini.

Nekateri (še) ne bodo dražili vrtcev

“Ker si želimo, da bi bili naši vrtci tudi cenovno čim bolj dostopni, se za podražitev vrtčevskih programov ne odločamo pogosto,” so navedli pri Mestni občini Koper. Kot so dodali, redno spremljajo vse dejavnike in stroške, ki vplivajo na cene programov v javnih vrtcih.

V Kopru še vedno veljajo cene iz leta 2019. “Teh cen vsekakor ne bo mogoče ohraniti, bomo pa tudi v prihodnje zagotavljali, da bodo vrtci ostali dostopni vsem otrokom. O naših naslednjih korakih in konkretnih ukrepih se bomo uskladili tudi z ostalimi občinami, tako z istrskimi kot z mestnimi občinami,” so pojasnili na koprski občini.

Mestna občina Celje za zdaj ne bo podražila vrtcev, tudi Mestna občina Slovenj Gradec ne, iz Mestne občine Velenje pa so sporočili, da bodo glede zviševanja cen počakali na odgovor države.

Vir Foto: Pexels

Ne spreglejte…

Zagata: Višje plače zahtevajo tudi policisti, gasilci in Pošta

Nezadovoljstvo zaradi plačnega sistema je vedno večje. Višje plače po zdravnikih in zobozdravnikih ter pomočnicah vzgojiteljic, dodatek bodo dobili tudi sodniki in tožilci itd., zahtevajo še policisti, gasilci in poštarji.

Policijski sindikat Slovenije je v pismu premierju opozoril, da vlada obveznosti iz oktobra lani sprejetega dogovora o ukrepih na področju plač “izvršuje klientelistično in diskriminatorno”, saj problematiko rešuje le v določenih “cehovskih poklicih”.

V Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) zato pozivajo k dvigu osnovnih plač vseh zaposlenih v policiji in na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ)… več tukaj.