Novi standardi za kurilne naprave na lesno biomaso

ByAna Koren

21. septembra, 2023
Foto: Pexels

Novi standardi za kurilne naprave na lesno biomaso

Od 1. januarja letos veljajo nove, stroge zahteve za več kot 20 let stare kurilne naprave na lesno biomaso. Pravila, ki so bila že pred dvema letoma uvedena za centralne kurilne naprave, se zdaj razširjajo tudi na lokalne ogrevalne naprave. Vendar ostaja nejasno, ali so pristojni organi dovolj učinkoviti pri izvajanju potrebnih meritev.

Kaj pravijo nove uredbe?

Nove zahteve, ki jih določa uredba EU o okoljsko primerni zasnovi lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo, vključujejo sezonsko energijsko učinkovitost, omejitve emisij trdnih delcev in omejitve emisij ogljikovega monoksida. Za centralne kurilne naprave so podobna pravila začela veljati že 1. januarja 2020.

Kako učinkovit je nadzor?

Globa za uporabo naprave, ki ne izpolnjuje novih standardov, znaša med 200 in 400 evri. Vendar pa na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo priznavajo, da nimajo podatkov o številu izvedenih meritev na napravah na lesno biomaso.

“Dimnikarji bi morali izvajati meritve, pa jih ne,” je za medij Žurnal24 povedal anonimni dimnikar. “Za meritve ni ustrezne metodologije, poleg tega so zahtevne, če želijo, da bodo natančne, merilne naprave zanje pa so drage.”

Naprave še vedno neregistrirane

Dodatno težavo predstavlja dejstvo, da ocenjujejo, da približno 150.000 naprav ni prijavljenih in zato niso vpisane v uradno evidenco EviDim. Približno polovica vseh naprav deluje na lesno biomaso.

Načrti za prihodnost

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo načrtuje posebne aktivnosti za spodbujanje gospodinjstev k pregledom naprav v letošnji kurilni sezoni. Inšpektorat za okolje in energijo pa ni mogel potrditi, ali so dimnikarji doslej opravljali predpisane meritve emisij.

Tako se zastavlja vprašanje, ali bodo nove, stroge emisijske zahteve ostale le na papirju ali pa bodo pristojni organi zagotovili njihovo učinkovito izvajanje.

vir Foto: Pexels Portal24