Novo! Velika zakonska sprememba pri nakupu rabljenega avtomobila

Ste ravno kupili ali nameravate kupiti rabljen avtomobil? Garancije pri nakupu za rabljenega avtomobila ni več. Časovno okno, ko mora večje okvare na rabljenem avtomobilu odpraviti prodajalec se medtem, bistveno podaljša.

S 26. januarjem je začel veljati novi zakon o varstvu potrošnikov, ki uvaja številne spremembe in izboljšave glede razmerja med prodajalci blaga (pravnimi osebami) in kupci. Nov zakon se neposredno dotika tudi področja prodaje novih in še posebej rabljenih avtomobilov.

26. januar odloča o načinu postopka

Vsi, ki kupijo rabljen avtomobil po datumu začetka veljavnosti zakona, morajo vedeti za nekaj ključnih sprememb.

Za vse rabljene avtomobil, kupljene pri trgovcu z vozili pred 26. januarjem 2023, je veljalo, da mora prodajalec izdati garancijo za brezhibno delovanje vozila za obdobje najmanj enega meseca.

Novi zakon o potrošnikih garancijo enega meseca, kar je sicer zelo kratko obdobje, ukinja. Hkrati pa uvaja pomembna sprememba pri “stvarni napaki”. Preko instituta katere je lahko potrošnik že doslej uveljavljal pravice za nedelujoče vozilo še eno leto. Ta del starega zakona še vedno velja za vozila, kupljena pred zgornjim datumom. 

Novi zakon o potrošnikih pa ne govori več o stvarni napaki blaga, temveč o njegovi neskladnosti. Za vsa rabljena vozila, kupljena po 26. januarju, je ugotovljeno neskladnost načeloma mogoče uveljavljati kar dve leti. Načeloma, a obstajajo tudi pasti. 

Vračilo kupnine ni več samoumevno

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so za Žurnal24 novost dodatno pojasnili:

“Novi Zakon o varstvu potrošnikov ne predvideva več obvezne enomesečne garancije za rabljene izdelke, kot je to urejal dosedanji zakon. Pri tem opozarjamo, da se za vozila, kupljena do vključno 25. januarja 2023, uporablja še dosedanji zakon in garancija za te izdelke še vedno velja.”

In nato: “V vsakem primeru pa lahko potrošnik zaradi neskladnosti, oziroma do sedaj stvarne napake, motornega vozila uveljavlja zahtevke, kot to določa zakon.” 

Obstaja pa razlika, kaj, oziroma v kakšnem vrstnem redu lahko kupec uveljavlja napako. Po starem zakonu, ki bo imel za doslej kupljeno blago veljavnost še eno leto, je veljalo takole: “Če je bilo vozilo kupljeno do vključno 25. januarja 2023, lahko potrošnik prosto izbira med popravilom izdelka, menjavo izdelka za nov, brezhiben izdelek in sorazmerno ali celotno vračilo kupnine. Zahtevke zaradi stvarne napake lahko potrošnik po tem zakonu uveljavlja eno leto, odkar je blago prejel, za napake, ki se pokažejo kasneje, pa prodajalec ne odgovarja več.”

Za odslej kupljene avtomobile je nekoliko drugače: “Če gre za vozilo, kupljeno od 26. januarja 2023 dalje, bo potrošnik lahko zaradi neskladnosti najprej zahteval popravilo ali zamenjavo blaga za brezhiben izdelek. Pri čemer bo prosto izbiral med tema dvema zahtevkoma, če je to možno, ali če izpolnitev enega zahtevka za prodajalca ne bo pomenila nesorazmernih stroškov v primerjavi z izpolnitvijo drugega.” 

Vračilo dela ali celotne kupnine torej ni več takojšnja pravica: “Šele, če prodajalec ne bo mogel izpolniti nobenega od teh zahtevkov, bo lahko potrošnik zahteval vračilo bodisi sorazmernega dela bodisi celotne kupnine.”

Ko je predmet prodajne pogodbe rabljen avtomobil, je po novem zakonu rok za uveljavljanje zahtevkov zaradi neskladnosti enak tistemu kot za nove izdelke, torej dve leti. “Se pa lahko prodajalec in potrošnik dogovorita za krajši rok odgovornosti prodajalca, ki pa ne sme biti krajši kot eno leto,” dodajajo na ZPS.

Večja pozornost na začetno stanje vozila

Kaj bo to pomenilo v praksi, bo pokazal šele čas. Spremembe pa gredo v smer, da bi imeli tako trgovci z rabljenimi kot kupci bolj jasno postavljene pravice in dolžnosti.

Prodajalci se vsaj na papirju naj ne bi več mogli skrivati za kratkim rokom garancije in bodo morali več pozornosti nameniti stanju vozila, ki ga prodajajo, vključno z realno zgodovino kilometrov in servisov. Verjetno bodo nad kupci skušali izvajati pritisk, da bi v pogodbi rok za ugotavljanje neskladja skrajšali na minimum, torej na samo eno leto.

Po drugi strani bodo tudi kupci zaradi morebitnega uveljavljanja neskladja morali še do dve leti po nakupu vzdrževati avto v skladu s proizvajalčevimi navodili in to po potrebi tudi dokazovati.

Nekaj pomembnih členov novega zakona o varstvu potrošnikov:

  • Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.
  • Če je predmet prodajne pogodbe rabljeno blago, se lahko prodajalec in potrošnik dogovorita za krajši rok odgovornosti prodajalca, […], vendar ta rok ne sme biti krajši kot eno leto.
  • Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.
  • Potrošnik lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko prodajalca obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.
  • [Lahko] potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
  • S pogodbeno določbo ni mogoče omejiti ali izključiti odgovornosti prodajalca za neskladnost blaga, kot je določena s tem zakonom.
  • Potrošnik ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna. Dokazno breme glede tega, ali je neskladnost neznatna, nosi prodajalec.

vir Foto: Pexels

Ne spreglejte…

Wyoming napovedal prepoved prodaje električnih avtomobilov, zakaj

Predstavniki ameriške zvezne države so predlagali predlog zakona o prepovedi prodaje električnih avtomobilov. Zamisel o začetku glasovanja o prepovedi prihaja iz skupine republikanskih zakonodajalcev v Wyomingu. Vložili so predlog zakona, ki zakonodajalce poziva k postopni opustitvi prodaje novih električnih vozil do leta 2035… več tukaj.

By A.K.

Komentar: