Ob Dnevu državnosti: Za ideal vladavine prava si moramo prizadevati vsi

Pred 31-imi leti je Slovenija s Temeljno ustavno listino razglasila samostojnost in neodvisnost. V tretjem členu listine je zagotovila tudi varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na njihovo narodno pripadnost, brez sleherne diskriminacije, skladno z ustavo Republike Slovenije in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, so zapisali na Ministrstvu za pravosodje.

Ob predstavitvi v Državnem zboru je ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan dejala, da načela vladavine prava ne smemo razumeti zgolj formalno, kot golo vladavino zakonov in predpisov.

»…vsebinsko in moralno osrčje tega načela tvori človečnost, ki je temeljna vrednota naše družbe. To so tudi skrb za dostojanstvo, človekove pravice in – v kontekstu ustavnega načela socialne države – enake možnosti vseh, da živijo dostojno življenje. In nenazadnje tudi skrb za predvidljivost, pravičnost in solidarnost v naših medsebojnih odnosih.«

Dominika Švarc Pipan

Vrednote in načela, h katerim smo se zavezali tudi v Ustavi, ne smejo ostati zgolj črka na papirju. Zahtevajo dosledno spoštovanje človekovih pravic, njihovo uresničevanje skozi pravni sistem in možnost vsakogar, da pri institucijah pravne države doseže učinkovito, nepristransko in pravično varstvo svojih pravic.

»To je ideal, h kateremu si moramo, kljub različnim prepričanjem, interesom in mnenjem, po najboljših močeh prizadevati vsi, vsak dan znova.«

Dominika Švarc Pipan

Vsem državljankam in državljanom iskreno čestitamo ob Dnevu državnosti, so zapisali na Ministrstvu za pravosodje!

Foto: MP RS Twitter

By A.K.

Komentar: