Ob junijski pokojnini še letni dodatek. Upokojenci so poleg junijske pokojnine danes sprejeli še letni dodatek. Dodatek bo izplačan v petih različnih vrednostih, od 140 do 450 evrov. Najvišji znesek bo nakazan tistim s pokojninami do 570 evrov. Najnižji dodatek, bodo prejeli upokojenci s pokojninami nad 970 evrov.

Danes bo letni dodatek prejelo več kot 615.400 upravičencev, 602.000 od teh je upokojencev. V juniju bo Pokojninski zavod za dodatke skupno izplačal nekaj več kot 161 milijonov evrov.

Dodatek v znesku 310 evrov bo nakazan tistim, katerih pokojnina znaša od 570,01do 680 evrov. Tisti, ki imajo pokojnine med 680,01 in 805 evrov, bodo prejeli 250 evrov.

200 evrov dodatka prejmejo tisti s pokojninami od 805,01 do 970 evrov.

140 evrov prejmejo tisti, ki imajo pokojnine višjo od 970 evrov.

Znesek v višini 450 evrov bo izplačan tistim, ki se jim pokojnina izplačuje po mednarodnih pogodbah v sorazmernem delu oz. se jim zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina ali pokojnina v sorazmernem delu in pri katerih osnova za odmero letnega dodatka ne presega 570 evrov.

Prejemniki invalidskih nadomestil prejmejo dodatek od 140 do 250 evrov.

Foto: Alexas-Fotos-pixabay

By A.K.

Komentar: