Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za šolsko leto 2022/23 razpisalo klasična pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja.

Kje?

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Razpis je bil danes objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani javne objave.

Ministrstvo razpisuje pripravniška mesta v treh sklopih:

Sklop A: 50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja.

Sklop B: 30 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v v vrtcih oz. šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in

Sklop C: 170 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja.

Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu.

Pogodbe se bodo sklenile najkasneje do 30. septembra 2022. Z začetkom opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. oktobra 2022, s polnim delovnim časom, za sklop A 6 mesecev. Za sklopa B in C pa za 10 mesecev.

Vir: MIZŠ

Foto: Giving Compass