Na Hrvaškem bodo od jutri veljali novi cestno prometni predpisi. Gre za celovite spremembe krovne zakonske ureditve o udeležbi v cestnem prometu, za katere so Hrvatje naredili podrobne predhodne analize z namenom izboljšanja obstoječe prakse, pravijo na hrvaškem Notranjem ministrstvu.

Gre za celovite spremembe krovne zakonske ureditve o udeležbi v cestnem prometu, za katero so bile izdelane podrobne predhodne analize z namenom izboljšanja obstoječe prakse z vseh vidikov, ki so potrebni za večjo varnost in bolj praktično vožnjo, ter se posvetovali z vso sorodno stroko in institucijami.

1. Nove kategorije vozil – osebna prevozna sredstva

Prvič je zakonsko urejena udeležba v prometu električnih skirojev, električnih monokoles, seagwayev in podobnih , ki se uvrščajo v posebno kategorijo vozil, za katere je uveden enoten izraz – osebno prevozno sredstvo.

Osebno prevozno sredstvo je vozilo, ki ni uvrščeno v nobeno kategorijo vozil po posebnih predpisih, brez sedeža in katerega delovna prostornina motorja ni večja od 25 cm³ ali katerega trajna moč elektromotorja ni večja od 0,6 kW in ki na ravnem cestišču ne more razviti hitrosti, večje od 25 km/h. Pomeni, da njegova največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.

Zaradi te opredelitve omenjenih prevoznih sredstev in uvedbe novega pojma, so bile prilagojene tudi druge določbe zakona, ki se nanašajo na njihovo varno udeležbo v prometu. Novi zakon predpisuje pravico in način uporabe površin, po katerih se lahko gibljejo ter pogoje, ki jih morajo njihovi vozniki pri udeležbi v prometu izpolnjevati. Vozniki osebnih vozil in vozniki koles v skladu z novim zakonom ne smejo voziti s slušalkami na ali v obeh ušesih. To zmanjša sposobnost reagiranja in varne vožnje vozila. V primeru kršitve predpisane obveznosti je predpisana sankcija tj. globa v višini 300 kun.

Novi zakon dodatno predpisuje območja, katerim mora voznik prilagoditi hitrost vozila. Tako nastanejo tako imenovane druge površine. Uredba se v tem delu uporablja tudi za nove kategorije vozil, to je za osebna prevozna sredstva. Poleg tega novi zakon dovoljuje voznikom kategorije B, da na Hrvaškem upravljajo tricikle z motorjem pod določenimi pogoji.

Začasna nezmožnost za vožnjo in obveznost zdravnika

Sprememba 233. člena uvaja obveznost za vse zdravnike, torej zdravnika, ki je pregledal oziroma zdravil voznika, in izbranega zdravnika, da voznika opozorita na začasno nezmožnost, ki ne sme biti daljša od šestih mesecev. Zdravniki so dolžni dano opozorilo zabeležiti v zdravstveno dokumentacijo. Po poteku obdobja začasne nezmožnosti voznik ne bo napoten na ponovni zdravstveni pregled. Za zdravnike, ki voznika ne obvestijo o začasni nezmožnosti in tega podatka ne zabeležijo v zdravstveno dokumentacijo, so predpisane prekrškovne sankcije.

Predvidene so tudi sankcije za voznike, ki bodo vozili v času, ko jim bo izrečeno navedeno zdravniško opozorilo o začasnem zdravstvenem stanju.

V zvezi z varnostnimi in zdravstvenimi dejavniki novi zakon predpisuje 300 kun kazni za prekršek voznika, ki v cestnem prometu vozi vozilo brez pribora za prvo pomoč.

Koridor za prehod interventnih vozil

Krizne situacije v zadnjih dveh letih so pokazale premajhno odmevnost in poznavanje potrebnih reakcij udeležencev v prometu, da bi čim lažje in hitreje dosegli nujne lokacije. Zato novi zakon O enotnem načinu zagotavljanja koridorjev za prehod vozil interventnih služb v primeru nezgode jasno določa koridor prehoda vozil interventnih služb na cestah z več kot dvema prometnima pasovoma. Z zakonom določen koridor je enakovreden ostalim državam Evropske unije, kar dodatno vpliva na hitrost potrebne reakcije.

Uvedba novih pogojev in višja globa za prehitro vožnjo

Določeni so tudi novi pojmi: prometno območje v zavarovani kulturnozgodovinski celoti in kontaktno območje, pripomočki za pešce, kolesar in avtomatsko vozilo. Prvič je urejena udeležba voznikov v prometu na cestah. Uveden je tudi nov izraz, ki označuje popolnoma avtomatizirano vozilo, to je vozilo, ki se lahko premika po cesti brez prisotnosti voznika (popolnoma avtomatizirano vozilo brez volana).

V zvezi s tem je predpisana tudi sankcija za voznike, ki uporabljajo vozila z vgrajenimi sistemi za pomoč voznikom (delno avtomatizirana vozila) tako, da vozilo samostojno krmili, vozniki pa pri tem celo sedijo na voznikovem sedežu, kar pomeni, da se v nepredvidenih primerih ne morejo odzvati. 

Prav tako novi zakon ureja prepoved parkiranja vozil na mestih, namenjenih samo polnjenju električnih vozil. Omogoča tudi sankcioniranje malomarnih voznikov ter prestavitev vozil, ki ne uporabljajo storitev polnjenja in so parkirana na mestih, namenjenih samo polnjenju električnih vozil.

Skladno s primeri iz prakse se je spremenila oziroma razširila obveznost predložitve verodostojnih podatkov o osebi, ki je vozila v zahtevanem času.

Po novem je namreč uporabnik vozila na zahtevo policista ali uradne osebe enote lokalne samouprave dolžan dati zanesljive podatke o osebi, ki je vozila v času prekrška. Pri posredovanju podatkov o več osebah, ki so v času storitve prekrška vozile vozilo ne šteje za posredovanje verodostojnih podatkov o identiteti osebe, ki ji je dal v upravljanje vozilo. Za uporabnika je, če teh podatkov ne posreduje predpisana sankcija .

Sedanja višina globe voznikov ne odvrača od kršitev. Z novim zakonom se zvišuje tudi višina globe za prekoračitev neprilagojene hitrosti s 500 na 1000 kun.

Vir: Večernji list Foto: Pixsel HrvojeJelavić