Odbor DZ za zdravstvo podprl referendum o evtanaziji

Članice in člani Odbora za zdravstvo [Foto: Matija Sušnik DZ]

Odbor DZ za zdravstvo podprl referendum o evtanaziji

Odbor Državnega zbora za zdravstvo je z devetimi glasovi za in štirimi proti ocenil, da je koalicijski predlog za razpis posvetovalnega referenduma o evtanaziji primeren. Ta korak sledi zavrnitvi zakona, ki bi urejal pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, predlogu, ki ga je predstavilo društvo Srebrna nit in ki je bil v Državni zbor vložen s podporo volivcev.

Slovenija, kot kaže, stoji na razpotju glede ureditve pravice do končanja lastnega življenja. Trenutno veljavna zakonodaja, kot pojasnjuje Tereza Novak iz politične stranke Svoboda, ne naslavlja vprašanja evtanazije in pomoči pri samomoru neposredno. Kljub temu iz kazenske zakonodaje izhaja prepoved obeh praks. Vendar pa obstajata dve izjemi, ki pacientu omogočata, da v določeni meri sam odloča o svojem koncu: pravica do zavrnitve zdravstvene obravnave in spoštovanje pacientove vnaprej izražene volje glede zdravljenja.

Principa izhajata iz ustavnega člena o prepovedi prisilnega zdravljenja in člena o varovanju zasebnosti in osebnostnih pravic, ki skupaj tvorita možno pravno podlago za legalizacijo pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Razprava

Predlog za posvetovalni referendum je sprožil širšo družbeno razpravo. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora opozarja na nejasnost referendumskega vprašanja, ki morda ne loči jasno med različnimi oblikami pomoči pri končanju življenja, kot sta evtanazija in pomoč pri samomoru, kar bi lahko volivce zavedlo.

S stališčem, da razprava o tej temi ni primerna v trenutnem času, ko se soočamo s pomanjkanjem osebnih zdravnikov in nezadostno urejeno paliativno oskrbo, se strinja Helena Zevnik Rozman iz Slovenske Karitas. V nasprotju s tem Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije, poudarja, da si nihče ne želi trpeti ob koncu svojega življenja, ter izpostavlja pomen razprave o tej tematiki.

Pomen razprave o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja poudarja tudi Srna Mandič s Fakultete za družbene vede, ki opaža razkol v družbi glede tematike smrti in umiranja. Predlaga, da se volivcem z referendumskim vprašanjem omogoči, da premislijo o tej pomembni temi.

V političnih krogih pa so mnenja razdeljena. Dejan Kaloh iz SDS opozarja, da predlagatelji morda želijo skozi “stranska vrata” uzakoniti evtanazijo, kar podkrepi z mnenjem zakonodajno-pravne službe, ki referendumskega vprašanja ne ocenjuje kot primernega. Podobno mnenje izraža tudi Iva Dimic iz NSi, ki se sklicuje na oceno zakonodajno-pravne službe, da vprašanje “ni v redu”.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24: Foto: Matija Sušnik/DZ