Zaslišanje kandidatke za ministrico za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh

Kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je bila uspešna na zaslišanju pred matičnim odborom DZ. Da je bila predstavitev kandidatke ustrezna, je menilo devet članov komisije, štirje so bili proti.

Kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je pred odborom DZ-ja napovedala analizo stanja na področju digitalne preobrazbe in nadaljevanje dosedanjih ukrepov, ki so se izkazali kot dobri. Med prioritetami je navedla zmanjšanje digitalnega razkoraka in oblikovanje podlage za učinkovito digitalno preobrazbo družbe.

Predstavitev Stojemenove Duh

“Digitalna preobrazba mora biti usmerjena k človeku, torej digitalne preobrazbe ne delamo zato, ker nam to omogočajo tehnologije, ampak ker ima človek določene potrebe in mi tehnologije izkoristimo, da dvignemo učinkovitost, da pametneje odločamo na podlagi podatkov, da imamo bolj kakovostno življenje, delo in trajnostni razvoj družbe,” je pred odborom za notranje zadeve v uvodu dejala Emilija Stojmenova Duh.

Zagotovila je, da z ekipo ne bodo rušili, kar je bilo v preteklosti narejeno dobro. “Skrbno bomo pregledali dosedanje delo, delo strateškega sveta, delo posameznih resorjev. Pogledali bomo, kaj je narejeno, kakšni so bili ukrepi, kaj je treba dopolniti in kaj narediti od začetka.” 

Napoved

Napovedala je, da bodo zagotovili digitalno usposobljeno prebivalstvo in zmanjšali digitalni razkorak tako geografsko kot po spolu, starosti in materialnem statusu. Prizadevali si bodo tudi za zagotavljanje dostopa do informacijskih tehnologij za socialno ogrožene skupine. Poskrbeli za ustrezno in dostopno digitalno infrastrukturo vseh gospodinjstev, ki bo ne glede na lokacijo omogočala hiter prenos podatkov. Napovedala je visoko stopnjo digitalizacije javnih storitev in upoštevanje pravila, da se za podatke vpraša le enkrat.

Stojmenova Duh je dejala, da bodo spodbujali tehnologije prihodnosti, pri čemer pa tehnologij zaradi hitrih sprememb, ki se jim je treba sproti prilagajati, ne navaja. “Sledili bomo spremembam in jih spodbujali,” je povedala. Poskrbeli bodo tudi za ustrezno raven varnosti in zasebnosti na internetu. Na področju digitalne preobrazbe podjetij pa preko namenskih razpisov podpirali preobrazbo inovativnih podjetij.

Izpostavljeno

Za učinkovito digitalno preobrazbo je Stojmenova Duh izpostavila nujnost oblikovanja ustreznega regulatornega okvirja. Napovedala je spremembo zakonodaje, ki bo celovito uredila učinkovito uresničevanje svobode interneta, še posebej varovanje pravic uporabnikov do zasebnosti.

Poseben poudarek bo na zdravstvu, pravi Stojmenova Duh. Napovedala je, da bodo uvedli digitalna orodja, s katerimi bodo posodobili obstoječe sisteme v zdravstvu, ki morajo postati interoperabilni.

Napoved

Napovedala je popularizacijo elektronskega poslovanja z državo in ureditev elektronskega podpisa povsod. Spodbujali bodo tudi elektronsko participacijo državljanov  in preverili možnosti za izvedbo e-referendumov, e-volitev in vseh participativnih postopkov s strani državljanov.

Glede na časovne in finančne okvirje bo  treba postaviti jasne prioritete in določili merljive kazalnike, ki bodo transparentno predstavljeni. Lotili se bodo tudi sovražnega govora na spletu, napoveduje Stojmenova Duh.

Vir: MMC RTV Slovenija

Foto: SD

By A.K.

Komentar: