Odliv kadra na ljubljanski reševalni postaji zaradi satelitskih urgentnih centrov

ByMiha Kovač

29. junija, 2024 , , ,
Reševanje [Foto: Freepik]

Odliv kadra na ljubljanski reševalni postaji zaradi satelitskih urgentnih centrov

Na reševalni postaji Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana se soočajo z znatnim odlivom kadra zaradi uvajanja satelitskih urgentnih centrov po državi. Od začetka leta je namreč postajo zapustilo 17 reševalcev, kar predstavlja približno 10 odstotkov vseh zaposlenih. Vodja reševalne postaje, Martin Čeh, poudarja, da so razlogi za odhode predvsem bližina stalnega prebivališča in manjše obremenitve v novih delovnih okoljih.

Satelitski urgentni centri, kot je tisti v Velenju, vabijo kader iz Ljubljane, kar še dodatno otežuje situacijo. Reševalci, ki so odšli, so se pred tem na delo v Ljubljano vozili iz oddaljenih krajev, kar po Čehovih besedah kaže na njihovo pripadnost in kakovostno delo ekipe. Kljub težavam se na postaji trudijo nadomestiti odhajajoči kader, vendar se srečujejo z izzivi pri pridobivanju srednjega zdravstvenega kadra, zato zaposlujejo več diplomiranih zdravstvenih delavcev.

Na reševalni postaji UKC Ljubljana so se sestali s predstavniki ministrstva za zdravje, da bi skupaj poiskali rešitve. Med predlogi so poudarili potrebo po ustreznem vrednotenju bolj obremenjenih enot v sistemu nujne medicinske pomoči (NMP) ter zaposlovanju diplomiranega kadra na delovna mesta za srednje medicinsko osebje. Ministrstvo se je s temi predlogi načeloma strinjalo in napovedalo, da bodo javnost seznanili z rešitvami, ko bodo te sprejete.

Sistemske rešitve

Čeh opozarja, da kljub podpiranju krepitve primarne in sekundarne ravni zdravstva, kot so družinske ambulante in centri za krepitev zdravja, kadrovsko izčrpavanje terciarnih ustanov predstavlja resen problem. Izpostavil je pomen premišljenih sistemskih rešitev, ki bi vključevale ustrezno vrednotenje dela in obremenitev, prenos kompetenc ter prilagoditev izobraževalnega sistema.

Iz UKC Maribor so sporočili, da so od začetka leta v njihovem urgentnem centru štiri izkušene diplomirane medicinske sestre podale odpoved delovnega razmerja, dve izmed njih sta se zaposlili v bližnji reševalni službi.

Vlada je februarja sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto, ki vključuje vzpostavitev 15 satelitskih urgentnih centrov, tehnično in kadrovsko opremljenih za takojšnjo obravnavo akutno bolnih. Zdravstveni domovi, predvideni za te centre, so lahko dodatne kadre začeli zaposlovati v aprilu.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Freepik