Ustavno sodišče (US) je ugotovilo, da so bili vladni odloki, ki so zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 2020 v zaprtih javnih prostorih zapovedovali uporabo zaščitne maske in razkuževanje rok, v neskladju z ustavo.

US je presodilo, da so določbe izpodbijanih odlokov posegale v splošno svobodo ravnanja, ki jo zagotavlja ustava. V sporočilu za javnost je US zapisalo, da bi omenjene ukrepe vlada  smela uvesti le, če bi imela za to dovolj natančno vsebinsko podlago v zakonu.

Postopek

V postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti  je US proučilo določbe zakonov, na katere so se sklicevali izpodbijani odloki, in druge določbe zakona o nalezljivih boleznih. Vlada v zakonu o nalezljivih boleznih ni imela podlage za uvedbo ukrepa obvezne uporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter za razkuževanje rok v zaprtih javnih prostorih, je ugotovilo sodišče.

Varovati je treba tako zdravje kot tudi načela

Vladi je US pritrdilo, da ima v primeru pojava nalezljive bolezni po ustavi dolžnost ustrezno zavarovati zdravje in življenje ljudi. Po potrebi tudi tako, da sorazmerno poseže v druge človekove pravice in temeljne svoboščine.

US je poudarilo, da to ne pomeni, da sme vlada take posege predpisovati brez podlage v zakonu.

“Ustavna dolžnost državne oblasti namreč ni samo, da zavaruje zdravje in življenje ljudi, temveč tudi, da to stori na način, ki spoštuje načelo demokratičnosti, načela pravne države in načelo delitve oblasti.” 

Ustavno sodišče

Med postopkom za presojo ustavnosti so odloki prenehali veljati, US  jih zato ni moglo razveljaviti.  US je ugotovilo le njihovo neskladje z ustavo. Odločilo je tudi, da ima ta ugotovitev učinek razveljavitve. Presojo je US kljub vsemu opravilo saj je ocenilo, da se “v zadevi odpira posebej pomembno precedenčno ustavnopravno vprašanje sistemske narave, ki bi v primeru poslabšanja epidemičnih razmer utegnilo biti ponovno aktualno.”

Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s šestimi glasovi za, proti so bili trije.

Foto: Gettyimages

By A.K.

Komentar: