Odvzem goveda ni rezultat nove zakonodaje

ByA.K.

24. novembra, 2023 ,
Odvzem živali na kmetiji Možgan Foto: Družina MožganOdvzem živali na kmetiji Možgan Foto: Družina Možgan

Odvzem goveda ni rezultat nove zakonodaje

V zvezi z nedavnim odvzemom goveda na kmetiji v Leskovcu pri Krškem, je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdala uradno pojasnilo. Po navedbah uprave, odvzem živali ni rezultat novele zakona o zaščiti živali, ki je bila nedavno sprejeta, temveč je možnost trajnega odvzema živali obstajala že od leta 2013.

Pojasnili so tudi, da je prijava za odvzem živali prispela pred uveljavitvijo novele zakona, in zanikali, da bi jo podali nevladniki, ki se ukvarjajo z zaščito živali v javnem interesu. Prijavo so prejeli 10. novembra, inšpekcijski nadzor pa je uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto.

Med nadzorom na kmetiji so ugotovili zaskrbljujoče pogoje za živali. 21 govedi se je nahajalo na prostem v manjšem ograjenem prostoru, ki je bil premočen zaradi meteorne vode, blatnih luž in fekalij. Živali niso imele primerne zaščite pred vremenskimi vplivi, in njihova oskrba s pitno vodo je bila nezadostna. Nekatere živali so kazale znake bolezni.

Ustna odločba

Uradna veterinarka je 14. novembra izdala ustno odločbo o odvzemu živali dosedanjemu skrbniku, danes pa je izdala tudi uradno odločbo, na katero ima stranka pravico vložiti pritožbo.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ob tem opozorila, da so že leta 2018 ugotovili neskladnosti v zvezi z identifikacijo in registracijo živali ter higienskimi pogoji v hlevu na istem gospodarstvu. Koncesionar je letos septembra izdal tudi pisno navodilo za odpravo nepravilnosti v oskrbi živali.

V postopkih odvzema živali lahko sodelujejo izvedenci, veterinarji, prevozniki živali, osebe, ki pomagajo pri ravnanju z živalmi, ter zavetišča, ob prisotnosti policije po potrebi. Uradni veterinar odloča o ustreznih strokovnjakih in institucijah, ki bodo sodelovali v postopku.

Glede na to, da je odvzem živali sprožil veliko pozornosti in namigovanj v javnosti, je vlada zanikala, da bi bila premierjeva partnerka, Tina Gaber, vpletena v ta primer. Začasni minister za kmetijstvo, Marjan Šarec, je tudi odredil interni nadzor nad postopkom odvzema živali.

vir; Foto: Družina Možgan; Portal24