Odvzeto govedo bi se lahko vrnilo na kmetijo Možgan

ByA.K.

17. januarja, 2024 , ,
Foto: Družina MožganKrave Foto_Družina Možgan

Odvzeto govedo bi se lahko vrnilo na kmetijo Možgan

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je kmetu Rudiju Možganu iz Krškega zaradi ugotovljenih nepravilnosti v reji živali na njegovem gospodarstvu nedavno vročila novo odločbo. Če bo kmet izpolnil pogoje za rejo živali, se bodo te lahko vrnile k njemu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sporočilo, da je drugostopenjski organ ugodil pritožbi kmeta glede ustne odločbe in da se zadeva vrača prvostopenjskemu organu za ponovno odločanje.

V ponovnem postopku odločanja je bilo ugotovljeno, da na kmetiji niso zagotovljena ustrezna mesta za govedo izven objektov, ki bi nudila zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami. Prav tako ni bilo urejeno mesto za krmljenje in napajanje živali na način, ki bi preprečil zadrževanje meteorne vode in prekomerno kopičenje iztrebkov živali. Na kmetiji ni bilo ločenega mesta s suhim in udobnim ležiščem za bolne, poškodovane in onemogle živali. Poleg tega živali niso imele stalnega dostopa do čiste vode za napajanje.

Kmet je prejel ureditveno odločbo z rokom za izvedbo odrejenih ukrepov. Inšpekcija uprave bo v nadaljevanju izvedla ponovni pregled gospodarstva, da preveri, ali so bile nepravilnosti odpravljene. Če bodo pogoji reje izpolnjeni, se bodo živali, ki so bile odvzete 14. novembra 2023, lahko vrnile k rejcu. Medtem ko je veterinarska inšpektorica opozarjala na neprimerno skrb za živali, so na Kmetijsko-gozdarski zbornici in v Sindikatu kmetov Slovenije menili, da je šlo za pretiran, nesorazmeren in nezakonit ukrep odvzema živali. Odvzem so označili kot neprimeren in v celoti nezakonit.

Inšpekcijski nadzor je bila uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto zaradi neustreznih pogojev reje živali na kmetiji Rudija Možgana.

vir; Foto: Družina Možgan; Portal24