Odziv FURS-a na izjave Šetinc Pašek glede preiskovalne komisije

Mojca Šetinc Pašek [Foto: DZ Matija Sušnik]

Odziv FURS-a na izjave Šetinc Pašek glede preiskovalne komisije

V luči nedavnih izjav poslanke Mojce Šetinc Pašek o aktivnostih Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) v zvezi z delom preiskovalne komisije, je FURS podal uradni odziv. Poslanka je izpostavila vprašanja o obsegu in naravi zahtevane dokumentacije, ki jo je FURS predložil preiskovalni komisiji.

Finančna uprava je javnosti posredovala kopijo zahteve, ki jo je preiskovalna komisija, pod vodstvom poslanke Šetinc Pašek, poslala FURS-u. Ta zahteva vključuje podatke 19 pravnih oseb in 7 fizičnih oseb, ki so delovali kot zakoniti zastopniki navedenih podjetij. Ob tem je FURS poudaril, da so zaradi varovanja osebnih podatkov informacije o fizičnih osebah ustrezno zaščitene.

V odzivu FURS izpostavlja, da so pri pripravi in posredovanju dokumentacije preiskovalni komisiji ravnali standardno, kot v vseh prejšnjih primerih, pri tem pa so upoštevali tudi rok, ki ga je postavila komisija. S tem želijo zanikati kakršnekoli namigovanja o neustrezni obravnavi ali posebnosti tega primera.

Iz zahteve, ki jo je podpisala poslanka Mojca Šetinc Pašek:

1. Zahteva ne omejuje obsega dokumentacije niti časovnega obdobja

Parlamentarna komisija bi morala sama omejiti obseg zahtevane dokumentacije. Finančna uprava nima pristojnosti, da sama omeji obseg oziroma presoja, katere dokumente bo in katere ne bo posredovala.

Ne glede na to, da zahteva ni podrobneje definirala niti časovnega obdobja niti obsega zahtevane dokumentacije, je Finančna uprava v konkretnem primeru z dodatnim poizvedovanjem pri komisiji pridobila natančnejše informacije glede zahtevanih podatkov.  

Predstavnik komisije je tako naknadno opredelil, da se zahteva na naša na zaključene postopke nadzora (inšpekcija, preiskave, nadzori v kontroli) v obdobju od 13. 3. 2020 do vključno 30. 6. 2022. O nadaljnjem usklajevanju je bila tedanja predsednica komisije seznanjena.

V zvezi s tem je potrebno pojasniti, da  dokumentacija, ki je zbrana v okviru posameznega postopka nadzora, lahko sega izven tega obdobja, saj je pomembna za sprejem odločitve v postopku, ki se je zaključil v tem obdobju. Navedeno pojasni, zakaj je med dokumentacijo lahko tudi gradivo, ki je starejše.  

FURS

2. Zahteva posebej omenja konkreten primer, ki ga Finančna uprava vodi pod številko 0612-103/2020

“Finančna uprava je v zvezi s tem pripravila dokumentacijo, ki jo vodi v omenjeni zadevi, na enak način, kot tudi v ostalih primerih. Pri tem se ne sprašuje, zakaj je zahteva posebej izpostavila prav ta primer. Razlogi zakaj, so znani preiskovalni komisiji, torej tudi poslanki,” je v odzivu navedel FURS.

3. Finančna uprava pripravi zahtevano dokumentacijo in jo dostavi skladno z zahtevo

Glede na to, da je šlo za obsežno dokumentacijo in je v zahtevi navedeno, da gradivo dostavimo v kolikor je možno in izvedljivo v 15 dneh, je Finančna uprava bila v dogovoru s predstavnikom preiskovalne komisije. Ta je potrdil obseg zahtevane dokumentacije, sprejet je bil tudi dogovor, da bo Finančna uprava dokumentacijo posredovala in do gradiva ne bo dostopal zunanji sodelavec preiskovalne komisije.

Finančna uprava ima za pripravo dokumentacijo preiskovalne komisije že vpeljan način priprave,  saj je pri tem potrebno sledili kratkim rokom, ki jih določi komisija. Način, da se z dokumentacijo seznani zunanji sodelavec preiskovalne komisije, ni pogost in za Finančno upravo ne pomeni administrativne razbremenitve, saj je dokumentacijo prav tako potrebno predhodno zbrati in pripraviti za vpogled.

FURS

Varovanje davčne tajnosti

Iz zahteve je razvidno tudi, da se dokumentacija, ki je predmet varstva podatkov po področnih predpisih, ustrezno označi in se na to dejstvo posebej opozori v spremnem dopisu. Finančna uprava je tudi tokrat na obveznost varovanja davčne tajnosti, kot to tudi sicer pri posredovanju dokumentaciji preiskovalni komisiji, posebej opozorila.

Zakon o davčnem postopku vsebuje posebne določbe glede davčne tajnosti, vključno z določbami, kako je potrebno ravnati s podatki, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobljenimi iz evidenc in registrov davčnih organov, kot kazenske določbe, če pride do razkritja davčne tajnosti.

FURS

Ne spreglejte…

Golobove Svobode in direktorjem FURS-a. Čas za Policijo, tožilstvo in odstope.

Požareport: Poslanka Mojca Pašek Šetinc je na včerajšnji tiskovni konferenci, še bolj pa med oddajo 24ur zvečer (Pop TV), potrdila praktično vse ključne navedbe, ki smo jih – že včeraj zjutraj – ekskluzivno ter odmevno objavili na tem portalu.

Watergate Golobove Svobode. Ko Mojca Pašek Šetinc potrdi: Vesna Vuković dostopa do tajnih podatkov FURS-a. Kdo so vpleteni? Kar se je doslej med poznavalci samo govorilo, je zdaj – tako vse kaže – tudi potrjeno. Namreč, nekdanja poslanka in insajderka Gibanja Svoboda Mojca Pašek Šetinc (MPŠ) je, po naši najnovejših in zanesljivih informacijah, v tistem cenzuriranem podacstu za Delo vendarle povedala nekaj, kar ožji krog predsednika vlade in liderja Svobode Roberta Goloba očitno ni hotel ali mogel “spustiti skozi”…. več tukaj.

Portal24, Foto: DZ Matija Sušnik