Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj bo danes objavila najnovejši ekonomski pregled za Slovenijo z analizo ekonomskega stanja naše države.

Pregled bo vseboval tudi priporočila za naprej. Na dogodku na Brdu pri Kranju bo vsebino predstavila glavna ekonomistka OECD Laurence Boone. Predstavniki vlade, Banke Slovenije in Urada RS za makroekonomske analize in razvoj bodo svoje odzive predstavili po Boone.

OECD v ekonomskem pregledu za posamezno državo članico analizira stanje in institucionalno ureditev na področjih javnih financ, trga dela in poslovnega okolja. Navede tudi konkretna priporočila za izboljšave na posameznih področjih.

OECD naj bi po pričakovanju, kot že nekaj let tudi v tokratnem ekonomskem pregledu opozorila na problem starajočega se prebivalstva Slovenije. Starajoče prebivalstvo ima namreč močan vpliv na stabilnost pokojninskega sistema, zdravstveni sistem in trg dela.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je letos za Slovenijo že objavila preliminarne podatke o uradni razvojni pomoči v letu 2021. Za uradno razvojno pomoč v letu 2021 je Slovenija po teh podatkih namenila 97 milijonov evrov ali 0,19 odstotkov bruto nacionalnega dohodka. To je bilo 22 odstotkov več kot leto prej.

Uradna razvojna pomoč je globalno dosegla rekordno raven. 179 milijard ameriških dolarjev oziroma 151 milijard evrov. Glede na leto 2020 se je realno povečala za 4,4 %. Pomemben delež povečanja predstavljajo donacije cepiv v okviru globalne solidarnosti pri soočanju s pandemijo covida-19.