Osebnostni razvoj: Kakšno spremembo si želite?

Želite v življenje ali delo vnesti spremembe? Super. Ste na pravem mestu. Coaching na področju osebnostnega razvoja je danes vedno bolj razširjena dejavnost tudi v Sloveniji. Vedno več posameznikov meni, da so dovolj usposobljeni za pomoč drugim na njihovi poti osebnega razvoja. 

A moja namera v tem besedilu ni soditi o njihovi usposobljenosti. Pravih ti. life-coachev (tj. tistih, ki od tega tudi živimo) je v Sloveniji tako malo, da bi ta moj sestavek kaj kmalu lahko tudi zaključil. 

Nisem pa rekel, da je malo ljudi, ki ima na vizitkah in spletnih straneh napisano, da se ukvarja tudi s tem. Teh je veliko. In resnici na ljubo, so me prav oni vzpodbudili k pisanju. 

Želim namreč čim bolj jasno in brez predsodkov povedati, zakaj obisk dveh delavnic, nekaj prebranih knjig ali akademski naziv še ne naredi strokovnjaka. Če namreč osebni trener (life-coach) nima dovolj osebne širine, s katero potem lahko vpliva na globalne spremembe, je vse skupaj le copy-paste nekakšnih tehnik. 
In tukaj je tudi trik. Ste srečali koga, ki bi vam dejal, da nima osebne širine? Seveda ne. 

Zato je zelo pomembno razumeti, kaj pričakovati oz. zahtevati od človeka, na katerega ste se obrnili za pomoč.

V splošnem se namreč delo trenerjev sprememb še vedno dogaja predvsem v ti. horizontalni ravni. Trener stranki pomaga, da pride od točke A do točke B. To služi osnovnemu namenu, vendar je s stališča stranke lahko zelo kratkoročno. 

Trajne spremembe namreč ne nastajajo po horizontali, temveč po vertikali. Nastajajo šele  skozi poglobitev razumevanja našega bivanja ter povečanja širine dostopa do kreativnega in duhovnega bistva (potenciala) posameznika.

Da si bomo lažje predstavljali o čem govorimo pri vertikali sprememb, bom to predstavil skozi tri nivoje (M.Neill):

1. Spremembe v specifični situaciji

Ljudje pogosto najamejo svetovalca (coacha, terapevta, …), da jim pomaga v specifični situaciji tj. situaciji, ki jim trenutno dela sive lase. Npr. želijo nekako obvladati problematično osebo na delovnem mestu, se uspešno pogajati, opraviti razgovor za službo, trenirati in preseči svoj osebni rekord na teku na 21 km ipd. 
Tovrstni „treningi učinkovitosti“ so bili dolgo časa kar nekakšen temelj industrije svetovanja. Ljudje in organizacije so že dolga leta pred vpeljavo trenutno precej popularnih izrazov kot so „life coaching“, „executive coaching“ ipd. uporabljali trenerje s tovrstnimi znanji zato, da so jim pomagali spremeniti določeno situacijo.
Na tej stopnji ljudje preidejo od strahu k samozaupanju, od tesnobe k občutku udobja v situaciji, od odlašanja in nedejavnosti k aktivnemu pristopu. Vpliv tovrstnega svetovanja je projekten. To v praksi pomeni, da ko oseba enkrat obvlada problematičnega sodelavca, ali pa uspešno opravi razgovor za službo, življenje nadaljuje po starem. 

2. Spremembe na specifičnem področju

Včasih smo manj zaskrbljeni s specifičnim dogajanjem, kot pa s celotno kategorijo dogodkov. Prav zato so se nekateri trenerji in svetovalci specializirali na posamezne kategorije. To so npr.: odnosi, prodaja, starševstvo, samopodoba, nastopanje… 
Te strokovnjake ljudje najemajo zato, da jim pomagajo razviti zaupanje in obvladovanje posameznega področja v življenju. Tako kot prej omenjeni trenerji „učinkovitosti“, coach-i na tej stopnji sicer pomagajo v posamezni specifični situaciji, vendar je njihova namera povečati učinek in doseg sprememb pri posamezniku skozi celotno kategorijo situacij.

3. Globalne spremembe

Končni nivo sprememb pa je transformacija, lahko ji rečemo kar globalna sprememba. Sprememba oz. zamenjava načina bivanja v tem svetu. Na tej stopnji ni dovolj le, da razvijemo nekakšno tehniko, obvladamo kakšno novo veščino oz. spremenimo občutje. Gre za našo željo po spremembi „sebe“ in s tem ciljem spreminjamo naše izkušanje vsega. Dobesedno.

Vsak nivo seveda zahteva svojevrsten pristop. Ko želimo izpeljati spremembe v posamezni situaciji, uporabimo tehniko. Ko želimo izpeljati spremembe v širšem kontekstu, začnemo uporabljati nove strategije. Če pa želimo naše življenje korenito spremeniti, potrebujemo več kot le tehnike in strategije. 
Potrebujemo novo paradigmo oz. perspektivo – nov pogled.

Torej, kateri nivo sprememb je najboljši? 

Odvisno. Medtem ko 3 nivo dejansko vnaša najgloblje spremembe v posameznikovo življenje, ni nujno, da si tega vedno tudi želimo. Mogoče včasih potrebujemo le posamezno spremembo, ne pa celotne revolucije. 

Kot primer naj tukaj navedem npr. posameznike, ki se zelo intenzivno ukvarjajo z osebnostno rastjo… in iščejo odgovore v rešitvah 3.nivoja za probleme na 1.nivoju.  
Boli jih glava in namesto, da bi vzeli aspirin, analizirajo prepričanja in potrebne spremembe življenjskega sloga, da bi postali oseba, ki je nikoli ne boli glava. 

Saj ne rečem, da je to slabo. A veliko lažje je vse to izpeljati, če te glava ne boli, kajne?

Torej, če razmišljate, da bi vam kakšen trener (coach) lahko prišel prav ali zasebno ali v poslovnem okolju, je dobro vedeti, skozi katere stopnje vas je sposoben pripeljati oz. na katerem nivoju deluje. 

Vendar pa je daleč najpomembnejša seveda jasna ideja o tem, na kakšnem nivoju si sploh želite sprememb.

Torej: Kašno spremembo si res želite? 

Edvard Kadič

vir Foto: Pixabay