Osnovno šolo letos zaključuje manj učencev, vpis na poklicne šole višji

ByMiha Kovač

25. aprila, 2024 ,
Šola [Foto: Pexels]

Osnovno šolo letos zaključuje manj učencev, vpis na poklicne šole višji

Do roka za prijavo, ki je bil 2. aprila 2024, se je za vpis v srednje šole prijavilo 22.976 kandidatov, čeprav je bilo sprva razpisanih 26.066 mest. Zaradi pomanjkanja prijav na nekatere programe so na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje skupaj s šolami zmanjšali število razpisanih mest na 25.568. To predstavlja zmanjšanje za 498 mest. Med procesom prijave je 1.936 kandidatov izkoristilo možnost prenosa prijave med šolami.

Prijave po programih so raznolike: v nižjem poklicnem izobraževanju je prijavljenih 745 kandidatov, v srednjem poklicnem 4.721, od tega 194 v vajeniški obliki. Srednje strokovno izobraževanje je privabilo 9.808 kandidatov, gimnazijske programe pa 7.697. Med gimnazijskimi programi prevladujejo splošne gimnazije s 5.938 kandidati, strokovne gimnazije pa imajo 1.759 kandidatov.

Analiza prijav glede na vrsto izobraževalnega programa kaže, da se je za nižje poklicno izobraževanje prijavilo 3,2 odstotka kandidatov, kar je povečanje v primerjavi z lanskim letom, ki je znašalo 2,7 odstotka. Srednje poklicno izobraževanje beleži 20,6 odstotka prijav, prav tako povišanje od lanskega leta, ki je bilo okrog 18 odstotkov. Kljub povečanemu zanimanju za poklicno izobraževanje pa večina kandidatov ostaja v svojem lokalnem okolju, kar kaže na manjši naval na šole v večjih mestnih središčih.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje opaža trend povečanega zanimanja za nižje poklicne programe in ugotavlja, da se največ kandidatov še vedno odloča za srednje strokovno izobraževanje, sledijo pa gimnazijski programi in programi srednjega poklicnega izobraževanja.

Šolsko leto končuje manj devetošolcev

Letos je osnovno šolo zaključilo 21.305 devetošolcev, kar je za 266 učencev manj kot lani. Skupno število prijavljenih kandidatov za vpis v srednje šole presega število letošnjih absolventov osnovne šole. To je posledica možnosti, da se v programe nižjega poklicnega izobraževanja lahko vpišejo tudi učenci, ki so uspešno končali vsaj 7. razred, ter kandidati, ki se šolajo v tujini ali želijo ponovno vpisati 1. letnik v drugem programu.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje vsako leto razpiše med 4000 in 5000 mest več, kot je kandidatov, kar kandidatom omogoča širok izbor in dovolj možnosti za vpis. Ob tem so iz Ministrstva sporočili, da se pri določanju števila razpisanih mest prilagajajo interesom prijavljenih. Najmanjši delež mest je namenjen programom nižjega poklicnega izobraževanja, zaradi manjšega zanimanja za te programe.

Ministrstvo se trudi omogočiti vpis čim večjemu številu kandidatov, tako da šole ob zadostni kadrovski in prostorski zmožnosti lahko razširijo število vpisnih mest ali razpišejo dodatne oddelke. Zato trenutno stanje, kjer je število prijav morda višje od razpisanih mest, še ne pomeni, da bi morala šola omejiti vpis. Končne odločitve o omejitvah vpisa bodo znane 24. maja.

[Portal24]; Portal24; Foto: Pexels