Pandemija Covid-19 znižala zanimanje za poklic medicinske sestre

ByAna Koren

8. junija, 2024 , , ,
Zdravstvo [Foto: Freepik]

Pandemija Covid-19 znižala zanimanje za poklic medicinske sestre

Pandemija Covid-19 je poudarila ključno vlogo zdravstvenih delavcev, hkrati pa razkrila številne izzive in zahtevne razmere v zdravstvenem sektorju. Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) so zaradi prekomernega dela in hudega stresa zdravstveni delavci vse bolj nezadovoljni s svojim delom, kar vodi v izgorelost in zmanjšano zanimanje za poklic.

OECD je na podlagi Programa za mednarodno ocenjevanje študentov (PISA) ugotovil, da se je zanimanje za poklic medicinske sestre med 15-letniki med letoma 2018 in 2022 zmanjšalo v 19 od 25 evropskih držav. Upad je bil še posebej izrazit v nordijskih državah, kjer je Norveška zabeležila največji padec za 1,2 odstotne točke.

Največji padec zanimanja je bil zabeležen na Norveškem in Danskem (1,2 odstotne točke), sledile so Finska, Islandija in Švedska. Upad je bil večji od 0,5 odstotne točke tudi v državah, kot so Irska, Češka, Švica, Velika Britanija in Slovenija. Nasprotno pa je Slovaška zabeležila največji porast zanimanja za zdravstveno nego med najstniki, in sicer za 0,5 odstotne točke.

Kljub upadu zanimanja je Norveška leta 2022 še vedno poročala o največjem zanimanju za poklic medicinske sestre med 15-letniki (3,9 odstotka), sledili sta Nizozemska in Francija. V sedmih državah, vključno s Poljsko, baltskimi državami, Madžarsko, Italijo in Grčijo, je bilo zanimanje manj kot odstotek.

Pandemija COVID-19 ni imela enoznačnega vpliva na dojemanje poklica zdravstvene nege med mladimi

OECD poročilo poudarja, da pandemija COVID-19 ni imela enoznačnega vpliva na dojemanje poklica zdravstvene nege med mladimi. Čeprav so zdravstveni delavci obravnavani kot “heroji”, so težki delovni pogoji in nizke plače povzročili mešane občutke o poklicu. Organizacija izpostavlja, da za privabljanje mladih v zdravstveno nego niso dovolj le finančne spodbude, ampak tudi izboljšanje delovnih pogojev in plačil.

Analiza plač medicinskih sester na podlagi paritete kupne moči (PKM) razkriva velike razlike po Evropi. Leta 2021 so se plače gibale od 18.720 evrov v Litvi do 70.455 evrov v Luksemburgu. Nemčija je imela najvišjo plačo med “veliko četverico” (44.100 evrov), sledile so ji Španija, Francija in Italija.

Število medicinskih sester na osebo se prav tako močno razlikuje po Evropi. Leta 2021 je imela Finska največ medicinskih sester na 1000 prebivalcev (18,9), medtem ko sta imeli Turčija in Grčija najnižjo stopnjo (2,8 oziroma 3,8).

OECD opozarja, da bo pomanjkanje medicinskih sester v prihodnosti še večji izziv, če države ne bodo uspele pritegniti dovolj mladih v ta poklic, kar bi lahko privedlo do povečane odvisnosti od mednarodnega zaposlovanja in s tem poslabšanja pomanjkanja medicinskih sester v državah izvora.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Freepik