Papež je razširil pomemben odlok o zlorabah v Cerkvi, kaj se spreminja?

Papež je razširil pomemben odlok o zlorabah v Cerkvi, kaj se spreminja?

Papež Frančišek je z vključitvijo katoliških laikov, razširil in dopolnil določila o obravnavi spolnih zlorab v Rimskokatoliški cerkvi. In sicer tako da se po novem za žrtve štejejo tako mladoletni kot odrasli.

Leta 2019 je papež izdal pomemben dekret, s katerim je vse duhovnike in člane verskih redov zavezal k prijavi vsakega suma zlorabe, škofe pa je neposredno odgovoren za vse zlorabe, ki jih zagrešijo ali prikrijejo. Določbe so bile uvedene začasno. Vatikan je sporočil, da bodo s 30. aprilom postale trajne in bodo vključevale dodatne elemente, namenjene krepitvi boja proti zlorabam v Katoliški cerkvi. 

Omenjeni škandali so očrnili ugled Vatikana v številnih državah in so bili velik izziv za papeža Frančiška. Papež je v zadnjem desetletju, da bi cerkveno hierarhijo pozval k odgovornosti sprejel vrsto ukrepov. Kritiki papežu Frančišku očitajo, da je okleval pri razrešitvi žaljivih prelatov. 

Določbe razširjene na laike

Nove norme, po številnih obtožbah laičnih voditeljev, da zlorabljajo svoj položaj za spolno izkoriščanje podrejenih zdaj veljajo tudi za voditelje vatikanskih organizacij, ki jih vodijo laiki, ne le duhovniki.

Prvotni predpisi so se nanašali na spolno zlorabo “mladoletnikov in ranljivih oseb”. Nova različica razširja definicijo žrtev tako, da vključuje kazniva dejanja, storjena “proti mladoletniku, osebi z običajno nepopolno uporabo razuma ali ranljivi odrasli osebi.” 

Vatikan je sporočil, da so člani Cerkve dolžni prijaviti primere duhovniškega nasilja nad redovnicami. Tudi primere nadlegovanja odraslih semeniščnikov ali novincev. 

Posodobljene določbe so prišle mesec dni po tem, ko je rimskokatoliški red jezuitov izjavil, da so obtožbe o spolni, psihološki in duhovni zlorabi, vložene zoper enega njegovih najvidnejših članov, verodostojne.

Približno 25 ljudi, večinoma nekdanjih redovnic, je 69-letnega duhovnika Marka Ivana Rupnika, znanega verskega umetnika, ko je bil pred 30 leti duhovnik redovne skupnosti v Sloveniji, obtožilo različnih oblik zlorab.

Rupnik obtožb javno ni komentiral. 

Vir Foto: STA