Parada plesa: Urška Centa in Domen Novak napovedujeta Tam, v vrtu.

ByAna Koren

11. junija, 2024
Domen Novak in Urška Centa najavljata predstavo Tam, v vrtu. [Foto: Lucija Helena]

Parada plesa: Urška Centa in Domen Novak napovedujeta Tam, v vrtu.

Parada plesa: Predstava Tam, v vrtu je povabilo v vrt dveh, ki v njem odstirata lepoto mehanizmov poslušanja. V svojem početju prisluškovanja naravi odkrivata svetove zvoka in njihovo odzvanjanje v polju vidnega. Pri tem jih prevajata skozi lastni telesi, da v njima razširita domišljijske potenciale in opazujeta njihovo sovpadanje s svetom giba.

Urška Centa, koreografinja in plesalka, ter Domen Novak, dramski igralec, skozi zvočno-gibalno predstavo vodita s čistim instinktom radovednosti in ta med njima ustvarja povezave in plete odnose, ki preizprašujejo linearne poteke dogajanja. Podobe, ki prihajajo iz različnih osebnih časovnih obdobij dveh soustvarjalcev, so razrez njune performerske identitete, znotraj njih pa potekata iskanje medsebojnega stika ter raziskovanje njunega sobivanja in soodvisnosti.

Vrt razumeta kot igrišče, mikrokozmos človeških interakcij, zgradbo skupnosti, prostor za razisko-vanje različnih konstelacij odnosov, kraj povabila. Skupaj opazujeta daljnosežnost in verižnost reak-cij v njem in onkraj njega, pri tem pa poudarjata vlogo čutov pri oblikovanju človeške izkušnje. Njun vrt je prostor, ki v idilo umika kodira človeški trud. Njun vrt je njuno telo. V predstavi se človeško telo kot inštrument prepleta z različnimi inter- in transdisciplinarnimi strukturami, ki zaznavajo načine, kako so povezana naša življenja. Strukture slednjega se nanašajo tako nanju kot na širše grajenje notranje mreže s prisotnimi v prostoru, pri tem pa se sklicujejo na strukturno logiko narave, ki vznika iz zavedanja o globoki povezanosti po-sameznika z okoljem. V predstavi se iz ozadja zrcali tudi misel o družbenem vrednotenju človekove odvisnosti od narave. Negovanje vrta je metafora… več na Parada plesa.

Foto: Domen Novak in Urška Centa najavljata predstavo Tam, v vrtu. [Foto: Lucija Helena]

Portal24