Partnerica župana v središču preiskave zaradi dodelitve proračunskih sredstev

Župan Občine Moravče Milan Balažic se je nedavno znašel v središču pozornosti, in sicer zaradi domnevnega nasprotja interesov pri dodeljevanju proračunskih sredstev Slovenskemu društvu za lacanovsko psihoanalizo. Zadeva je odprla vprašanja glede integritete in preprečevanja korupcije, saj je Balažic, ki ga zastopa Nina Krajnik, njegova zunajzakonska partnerica, podpisal odredbo za financiranje društva. Slednja je izrazila tudi željo po kandidaturi za predsednico države.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da sta v tem primeru izpolnjena oba bistvena elementa, ki opredeljujeta nasprotje interesov, kot ga opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Prvič, ugotovljeno je bilo izkazan zasebni interes, saj je Milan Balažic kot podpisnik odredbe omogočil Društvu premoženjsko korist, kjer je zakonito zastopnica njegova zunajzakonska partnerica.

Drugič, ugotovljene so bile tudi okoliščine osebnih stikov med Balažicem in Krajnikovo, ki kažejo na to, da je zasebni interes vplival na nepristransko in objektivno opravljanje nalog uradne osebe. Kljub tem ugotovitvam se Balažic ni izločil iz postopkov v povezavi z odredbo o predčasnem nakazilu sredstev in iz vseh aktivnosti v zvezi z razpisom.

Preiskava

Preiskava tega primera se je začela avgusta 2022, ko je KPK prejela novinarsko vprašanje. Po preučitvi dokumentacije so ugotovili, da je Balažic Društvu omogočil premoženjsko korist. Zakonita zastopnica slednjega pa je njegova zunajzakonska partnerica.

Kljub ugotovitvam nasprotja interesov pri dodeljevanju proračunskih sredstev za leto 2021 v Občini Moravče, KPK ni potrdila kršitev pri podpisu Odločbe o dodelitvi proračunskih sredstev in Pogodbe o sofinanciranju pokroviteljstva in donatorstva. Milan Balažic namreč ni bil podpisnik omenjenih dokumentov. Komisija je postopek v tem primeru ustavila.

Komisija za preprečevanje korupcije poudarja, da je preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov ključnega pomena za preprečevanje korupcije ter krepitve zaupanja v demokratične institucije. Le transparentnost, enakopravnost in objektivnost pri odločanju in razpolaganju z javnimi sredstvi lahko prispevajo k ohranjanju integritete in pravne države. KPK opozarja, da nekritičnost do prepletanja javnega in zasebnega interesa posameznikov pri opravljanju njihovih javnih nalog povečuje tveganje za korupcijo.

vir

Foto: STA

Portal24