Pavel Rupar pozval k udeležbi na četrtkovem protikorupcijskem protestu (video)

Pavel Rupar [Foto: zajem zaslona]

Pavel Rupar pozval k udeležbi na četrtkovem protikorupcijskem protestu (video)

V luči nedavnih gospodarskih izzivov in rastočega nezadovoljstva med upokojenci v Sloveniji je Pavel Rupar, predstavnik ljudske iniciative Glas ljudstva in Inštituta 1. oktober, na današnji tiskovni konferenci predstavil serijo zahtev, namenjenih izboljšanju položaja upokojencev v državi. Osredotočil se je na potrebo po uskladitvi pokojnin za dodatnih 6,5 odstotka v prvi polovici letošnjega leta, da bi te odražale realne življenjske stroške, ob tem pa je poudaril, da je lanskoletno povečanje pokojnin za 8,8 odstotka ostalo nezadostno zaradi visoke inflacije. Rupar je izrazil prepričanje, da trenutne razmere zahtevajo nujno ukrepanje, vključno s 100-odstotnim povišanjem letnega regresa za upokojence, ki bi omogočilo dostojnejše življenjske pogoje.

Poleg tega je Rupar izpostavil, da kljub obljubam o pokojninski reformi v zadnjih dveh letih ni bilo opaziti nobenega konkretnega napredka. Opozoril je na pomanjkanje široke razprave in sodelovanja med različnimi društvi, organizacijami in upokojenci, kar je ključno za oblikovanje učinkovite in pravične pokojninske politike. Ruparjevo nezadovoljstvo sega do te mere, da je napovedal možnost neposrednega obiska pri ministru za delo, Luki Mescu, da bi se osebno prepričal o napredku pri pripravi reforme.

Ruparjeva pobuda za izboljšanje položaja upokojencev vključuje poziv k aktivni udeležbi na četrtkovem protikorupcijskem protestu na Kongresnem trgu, ki naj bi služil kot platforma za izražanje splošnega nezadovoljstva in zahtev po političnih spremembah. S tem želi pokazati, da je možno doseči spremembe le z združenimi močmi in množično udeležbo. Rupar poziva vse, da se protesta udeležijo z dostojanstvom in kulturo, hkrati pa opozarja na morebitne provokacije, ki bi lahko ogrozile mirni potek dogodka.

Zbiranje podpisov z namenom spremembe ustave, ki bi pokojnino opredelila kot ustavno pravico

V nadaljevanju svojih prizadevanj je Rupar napovedal začetek priprave dokumentacije za zbiranje podpisov z namenom spremembe ustave, ki bi pokojnino opredelila kot ustavno pravico. Predlog temelji na modelih državnih pokojnin, kot so uveljavljeni v Kanadi, Avstraliji in Avstriji, a prilagojeni finančnim zmožnostim Slovenije. Cilj je, da vsak državljan Slovenije, ki je dopolnil določeno starost in delovno dobo, prejme osnovno državno pokojnino v višini 450 evrov.

Po mnenju Pavla Ruparja, obstaja v Sloveniji socialni problem, saj več kot 10 tisoč ljudi, ki so prispevali k družbi s svojim delom, ostaja brez pokojnine in je odvisnih od socialnih transferjev, kar se mu zdi nepravično. V luči te problematike je Rupar napovedal iniciativo za zbiranje podpisov za posvetovalni referendum z namenom spremembe dela zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki trenutno predvideva obvezno plačilo prispevka. Poudarja, da bi javni medij moral obstajati, vendar ne na račun prekomernega bremena za upokojence z nizkimi dohodki, ki težko plačujejo RTV prispevek ob skromnih prihodkih.

Igor Černoga iz Inštituta 1. oktober je izrazil kritiko trenutnega sistema financiranja RTVS, ki po njegovem mnenju predstavlja nedopusten poseg v svobodo državljanov. Poudaril je, da bi moral javni servis nepristransko poročati o vseh pomembnih temah, trenutno stanje pa kaže na 100-odstotno politizacijo RTV, kar je po njegovih besedah očitno celo otrokom. Napovedal je, da bodo v aprilu in maju zbirali podpise za spremembo zakonodaje in predstavili nov zakon o RTVS, ki naj bi prinesel izboljšave.

Rupar je dodatno izpostavil pobudo za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja s pomočjo vrtičkarstva. Povedal je, da bodo zbiralni naslove starejših, ki ne morejo sami obdelovati svojih vrtov, in mladih, ki so pripravljeni pomagati. Ta pobuda kaže na prizadevanje za vzpostavitev skupnosti, ki temelji na vzajemni podpori in sodelovanju med generacijami.

Portal24; Foto: Zajem zaslona