Podaljšana je veljavnost dijaških in študentskih vozovnic med poletjem, vožnja bo brezplačna. Ministrstvo za infrastrukturo je s sklepom avtomatično podaljšalo veljavnost junijskih subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente, in sicer do 31. avgusta 2022. Dijakom in študentom bo to v poletnem času omogočalo brezplačno uporabo javnega potniškega prometa.

V tem šolskem oziroma študijskem letu Ministrstvo za infrastrukturo brezplačno podaljšuje veljavnost subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente v poletnih mesecih. Slednjim to omogoča brezplačno uporabo javnega potniškega prometa na območju cele Slovenije. Država želi mlade tako vzpodbuditi k uporabi javnega potniškega prometa, obveznosti v času počitnic pa jim bodo tako olajšane. Brezplačne vozovnice lahko uporabijo tudi za izlete, športne aktivnosti ali prevoz na počitniško delo.

Avtomatsko podaljšanje mesečnih subvencioniranih vozovnic bo izvedeno v sistemu IJPP (Integrirani javni potniški promet), za upravičence bo brezplačno.

Foto: Axiomtek