Podjetje Grizlo za 15 hektarjev zemljišča v Črnučah ob Savi plača le 500 evrov na leto(!).  Vrtičke po ceni en evro na kvadratni meter, na leto podjetje oddaja naprej. Od najemnikov tako dobi 150.000 evrov.

Ob Vojkovi cesti,  na severnem delu, je 16 vrtičkov v velikosti od 48 m2 do 63 m2. Na južnem, večjem delu je 48 vrtičkov v velikosti od 47 m2 do 85 m2. Na spletni strani MOL-a piše, da sta območji ograjeni, opremljeni z objekti, v katerih so omarice za shranjevanje orodja in s skupnimi prostori za druženje, stojali za kolesa, zbiralniki za deževnico za zalivanje vrtička in vodovodnim priključkom

MOL ima urejenih devet območij s skoraj 1100 vrtički.  Nahajajo se v Štepanjskem naselju, Dravljah, na Ježici, ob Vojkovi cesti, na Grbi, ob cesti Iga Grudna, v Vižmarjah – Brodu, na Rakovi jelši in v parku Moste. 

Vrtičkarstvo je primarno namenjeno pridelovanju vrtnin za lastne potrebe, “na ravni mesta pa gre za pomemben dejavnik povečevanja stopnje samooskrbe,” pravijo na MOL. “Vse več je povpraševanja po najemu vrtička s strani ne samo mladih družin, temveč tudi celo študentov,” pravijo.

Cene najema vrtička so temu primerne. Zakupnina znaša 0,7 evra/m2/leto. Nadstandardno urejeni vrtičkarski območji Dravlje in Štepanjsko naselje sta izjemi. Zakupnina je tam 1 evro/m2/leto. Na teh dveh območjih je vsak vrtiček opremljen z lastno lopo. 

MOL: “Trenutno so naša prizadevanja namenjena tudi ureditvi območja v Črnučah ob Savi, kjer so do sedaj uporabniki prostora parcele izkoriščali za druge namene, le izjemoma za vrtičkarstvo.” 

Zaradi interesa občanov in povečanja samooskrbe je MOL zagotovil ustrezno namembnost prostora. Od najemnikov pa pričakujejo ustrezno ureditev vrtov.

Vrtičke ob Savi na območju Črnuč za 500 evrov najema podjetje Grizlo

Kadar oddajajo na novo urejeno območje, se posamezen vrtiček odda z javnim zbiranjem ponudb. “Na svoji spletni strani objavimo razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo vrtičkov v zakup,” pojasnjuje MOL. Pogodbe za najem vrtička so sklenjene za nedoločen čas. Vrtiček se, če zakupno razmerje preneha, odda prvemu čakajočemu kandidatu s seznama.

“Zakupnik posameznega vrtička je lahko le fizična oseba s prebivališčem na območju MOL, ki na območju MOL ni lastnik zemljišča, primernega za pridelavo vrtnin”, so pojasnili na MOL.

Za zemljišče v Črnučah ob Savi pa je MOL naredil izjemo. Glede na pravila MOL-a oseba, ki najame vrtiček, tega ne more oddati naprej. “To določilo je napisano tudi v pogodbi o zakupu,” pravijo na MOL-u.  Tudi tukaj očitno izjeme so. 

Je Grizlo d.o.o. ta izjema?

Podjetje Grizlo d.o.o. ima od lani z občino sklenjeno petletno pogodbo. Na podlagi te pogodbe podjetje za okoli 150.000 m2 vrtičkov plačuje 500 evrov letno. Vrtičke podjetje potem oddaja naprej. Cena najema vrtička pri Grizlo d.o.o. je 1 evro na kvadratni meter. Enostaven izračun pokaže, da podjetje Grizlo na letni ravni tako zasluži približno 150.000 evrov.

Občina natančne velikosti zemljišča ni mogla sporočiti, saj so v pogodbi zapisane le številke parcel, ne pa tudi njihove velikosti. Po njihovih ocenah je zemljišče veliko približno 15 hektarjev. 

Po standardih MOL-a, kjer vrtičke oddajajo za 0,7 evra/m2, bi morali biti vrtički ob Savi v Črnučah, sodeč po ceni, nadstandardni. Iz oglasov je razvidno, da tudi to ne drži povsem.

Oddaja vrtičkov podjetja Grizlo d.o.o.

Iz Facebookove strani podjetja Grizlo je razvidno, da so otočki veliki od približno 200 in vse do 1000 m2

“Na vrtu si lahko postavite tudi hiško,” pravijo. A na nekaterih vrtičkih so hiške že postavljene. “Na vrtu se nahaja hiška, ki jo je treba osvežiti ali postaviti na novo,” je na primer zapisano v enem od oglasov. Prav tako imajo posamezni vrtički omogočen dostop do vode, drugi ne. “Na vrtu je vodna pumpa, ki jo delite še z enim vrtičkarjem,” lahko preberemo v drugem oglasu. To, ali bo na parceli urejen dostop do vode, je v domeni vsakega vrtičkarja posebej, pojasnjuje direktor podjetja Grizlo.

Grizlo – podjetje, ki se ukvarja z najemom praznih stanovanj in hiš za nadaljnjo oddajo 

Podjetje Grizlo je v lasti Roka Končana (direktor) in Urške Končan (prokuristka). Omenjena sta tudi solastnika družbe Top majice. Urška Končan je tudi lastnica in direktorica družbe Top darila. Podjetje se v prvi vrsti ukvarja z najemom praznih stanovanj in hiš za nadaljnjo oddajo. Končan je pojasnil, da so se z vrtički začeli ukvarjati, ker je “prišla priložnost in je tako naneslo”. 

Pred sedmimi leti so začeli sodelovati z Župnijo Ljubljana Ježica in še z drugimi lastniki zemljišč. “Zato je tudi Mestna občina Ljubljana z navedenim podjetjem sklenila pogodbo za del zemljišča, ki je v lasti MOL,” so odgovorili na  MOL-u. Končan je pojasnil, da bi občina, če ne bi prišlo do dogovora, vse porušila in ostala bi le trava. 

Petletno pogodbo sklenili za namen vzpostavitve stanja na zemljiščih

Podjetje Grizlo oddaja 320 vrtičkov. Vrtički so v celoti ali delno na zemljišču MOL (nekateri vrtički so umeščeni tako, da so na zemljiščih več lastnikov). Poleg zemljišč MOL-a podjetje ureja še zemljišča okoli 150 drugih lastnikov. Določene parcele imajo namreč po več lastnikov. Na tem območju je trenutno okoli 530 vrtičkov. “Skupni cilj je ureditev območja. Bistvo je, da bodo na območju vrtički, ne pa vikendi oz. prostori za piknike,” je dejal Končan. Končan pojasnjuje, da so ljudje na območje 40 let nalagali razno kramo. Nastalo je veliko smetišč, tudi z dotrajanimi avtomobili. “Zdaj pa so prišla pravila in določenim ljudem to seveda ne paše,” pravi Končan. 

Ko je občina ugotovila, da za urejanje in čiščenje območja potrebuje podjetje, bi lahko objavila javni razpis, na katerega bi se prijavila podjetja, ki se v prvi vrsti ukvarjajo z urejanjem zemljišč. Grizlo pa je, kot je zapisano tudi v dolgem imenu podjetja – podjetje za “oddajo nepremičnin in ostale storitve”. 

Na MOL-u so potrdili, da “v ta namen ni bil objavljen javni razpis.”  Na vprašanje, zakaj razpisa ni bilo in zakaj niso iskali podjetja, ki se v prvi vrsti ukvarja z urejanjem zemljišč, MOL odgovarja: “Podjetje Grizlo je že imelo sklenjene pogodbe za upravljanje (oddajanje) z več lastniki zemljišč na območju Črnuč ob Savi, zato smo tudi na Mestni občini Ljubljana z navedenim podjetjem sklenili pogodbo za zemljišče, ki je v lasti MOL.”

“MOL ima s podjetjem Grizlo sklenjeno pogodbo za zakup zemljišč za namen vzpostavitve stanja na zemljiščih, ki bo skladno z izhodišči OPN MOL,” dodajajo na MOL. Podjetje vrtičke že oddaja (od 520 vrtičkov – 320 je MOL-ovih – je le 30 takšnih, ki še niso oddani), kar pomeni, da je skrb za zemljišča načeloma prepuščena posameznim najemnikom. 

Več tukaj.

Vir: 24UR Foto: Arhiv MOL

By A.K.

Komentar: