Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je podprl kandidata za ministra za infrastrukturo Bojana Kumra. Na infrastrukturnem ministrstvu je delal že dvakrat kot državni sekretar. Po reorganizaciji vlade bo prevzel ministrstvo za podnebje in energijo. Kumra je kot ustreznega kandidata za ministra podprlo devet članov odbora, pet jih je bilo proti.

Predstavitev

V predstavitvi je Kumer povedal, da verjame, da je prihodnost zelenega prehoda v trajnostnem pristopu pri mobilnosti blaga in storitev.

Za gospodarski razvoj in blaginjo so nujne dobre prometne povezave.

Bojan Kumer

Zeleni prehod mora biti sicer po njegovih besedah vodilo tako na področju infrastrukture kot energetike.

Železnice in železniška infrastruktura

Opozoril na železnice in javno železniško infrastrukturo, saj verjame, da je tukaj potencial Slovenije. Spodbuditi želi gradnje, obnove in nadgradnje javne železniške infrastrukture. Povečati je treba povezljivost železniškega omrežja do sosednjih držav, med mesti in različnimi gospodarskimi sektorji. Ključne in pomembne so naložbe. V drugem naložbenem ciklu bi želel nadgraditi obstoječe proge za krajše potovalne čase potniških vlakov. V železniškem sektorju vidi razvojni potencial in priložnost za gospodarstvo ter skupnost. Za vsako tono blaga, ki se ne prevaža po cesti, temveč po železnici, se korenito zmanjšujejo emisije CO2. Zato se bo zavzemal za razvoj železniškega omrežja, v jutranjih in popoldanskih konicah je treba po njegovih besedah ljudem omogočiti komfortno možnost migracij, ustrezno frekvenco vlakov in konkurenčnost potovalnega časa javnega prometa proti osebnemu avtomobilu.

Poudarek želi dati širitvi ponudbe železniških storitev in integraciji voznih redov, fizični integraciji, da bo vse na enem mestu, ter integraciji vozovnic. Dotaknil se je razvoja železniške infrastrukture, do potnikov prijazne opremljenosti postajališč ter povečanja zmogljivosti hitrosti na obstoječih progah.

Ceste in prometna infrastruktura

Na področju cestne in prometne infrastrukture bo poudarek na prometni varnosti in trajnosti. Kot prioriteto cestnega prometa je poudaril gradnjo kolesarskih stez in rumenih pasov za javni potniški promet ter zagotovitev ustrezne in stabilne ravni obnavljanja cestne infrastrukture. Želi zagotoviti dokončanje začetih naložb na državni cestni infrastrukturi.

Poudarek bo na energetski učinkovitosti

Če bi moral izbrati eno besedo, ki opiše program naše stranke, koalicije in vlade na področju zelenega prehoda, je to opolnomočenje. Opolnomočenje posameznika pomaga pri preobrazbi skupnosti, opolnomočenje skupnosti pa dosega razvojne cilje, če želimo živeti v čistem in prijaznem okolju.”

Bojan Kumer

Opozoril je, da spremenjene geopolitične okoliščine že vplivajo na življenje pri nas. Velik poudarek bo dal na energetsko učinkovitost. “Vsaka kilovatna ura, ki je ne porabiš, je najcenejša,” je dejal.

Kot tri stebre svojega ministrskega delovanja je naštel spodbujanje naložb v obnovljive energetske vire. V blažitev energetske draginje in ureditev zdravih temeljev za pravičen prehod iz fosilnih energentov na obnovljive vire energije.

Za pospeševanje naložb v obnovljive vire energije bo vlada kot sredstvo po Kumrovih napovedih uporabila poseben zakon. Ta bo favoriziral umeščanje obnovljivih virov v prostor tam, kjer je to mogoče. Potencial vidi pri samooskrbi, pri skupnostni samooskrbi, želi spodbuditi tudi agrovoltaiko ter dati možnosti kmetijskemu sektorju, da se samooskrbuje.

Ukrepi za blažitev energetske draginje

Energetsko draginjo nameravajo na ministrstvu v njegovem mandatu blažiti skozi ciljno naravnane ukrepe. Pomagati nameravajo tistim posameznikom, ki so zaradi socialnega statusa najbolj prizadeti, in tistim podjetjem, ki odgovorno prispevajo k razvoju. Po potrebi bodo regulirali cene za vse ranljive odjemalce, pomagali kmetom, in tarčno pomagali gospodarstvu. Omenil je tudi ureditev zasilne oskrbe na področju plina.

Obljublja, da bo v svojem mandatu poskrbel za posodobitev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter prenovo energetske zakonodaje.

Glede novega bloka jedrske elektrarne je v odgovoru na vprašanja članov odbora Kumer dejal, da bi pri tako veliki naložbi treba preveriti mnenje ljudi in tega sam ne bo ignoriral. Prav tako bo potrebnih več podatkov, v koalicijski pogodbi pa imajo zapisano tehnologijo malih reaktorjev, ki po njegovih besedah obetajo. Podpira pa dejstvo, da se je samo umeščanje v prostor že začelo, saj gre “za zamuden proces”.

Brezplačen prevoz za upokojence bodo razširili

Napovedal je tudi ustanovitev Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, saj želi, da se vozni redi uskladijo, da se spodbuja uporaba do okolja prijaznejših prevoznih sredstev, obljublja pa tudi, da bodo brezplačen medkrajevni potniški promet za upokojence, invalide in starejše od 65 let nadgradili še s brezplačnim mestnim prevozom za te kategorije ter proučili možnosti širjenja brezplačnega prevoza na druge skupine.

Bojan Kumer je kandidat Gibanja

Vir: MMC RTV Slovenija

Foto: BOBO